Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska parkeringsfrågan i Karis lösas: ”Den måste vara hållbar och inte inkräkta på parker och grönområden”

Kulturhuset Fokus vid Centralgatan i Karis centrum.
Bildtext OP Pohjola vill bygga flervåningshus på tomten vid Centralgatan där det nu finns en parkeringsplats. Företaget Latvala vill bygga våningshus på sin tomt på andra sidan gatan. Men först måste parkeringsfrågan lösas.
Bild: Minna Almark

Raseborgs stad utreder hur parkeringen i Karis centrum ska ordnas på bästa möjliga sätt. Utredningen ska göras under det här året och efter det fortsätter arbetet med centrumplanen, som har legat på is.

Både företaget Latvala och försäkringsbolaget Pohjola vill bygga flervåningshus på de tomter som de äger i Karis centrum. Latvala och Pohjola äger var sin tomt vid Centralgatan. Latvala äger dessutom en tomt vid korsningen av Köpmansgatan och Högbergsgatan.

Men innan detaljplanen för området kan bli färdig måste staden utreda hur parkeringen i centrum ska ordnas.

– Vi vill stödja att Karis blir tätare bebyggt, men vi behöver veta hur parkeringen kan lösas på ett hållbart sätt utan att ta bort grönområden och parker, säger stadsarkitekt Johanna Backas.

Misslyckade exempel på parkeringsplatser

Det har visat sig att parkeringsplatserna är en utmaning i Karis centrum. Johanna Backas ger exempel på misslyckade lösningar, där man har byggt parkeringsplatser på bekostnad av trivseln.

– Det finns flervåningshus som har gårdar som är nästan helt asfalterade och där det knappt finns någon lekplats.

Parkeringsplats på en bakgård utanför Latvala i Karis.
Bildtext Den här typen av bakgårdar, där det enbart finns asfalt och plats för bilar, vill Johanna Backas undvika.
Bild: Minna Almark

För att undvika det här vill staden nu utreda hur man kunde lösa problematiken kring parkeringen. En lösning kunde till exempel vara att bygga ett parkeringshus.

– Frågan är om man kan ordna parkeringen på tomterna eller om det behövs ett parkeringshus. Och var skulle parkeringshuset i så fall vara, säger Johanna Backas.

För tillfället söker staden en konsult som kunde göra parkeringsutredningen. Johanna Backas hoppas att den skulle vara färdig före slutet av det här året.

Arbetet med den nya detaljplanen för Karis centrum påbörjades för över åtta år sedan, men har legat på is det senaste året. Meningen är att fortsätta med detaljplanearbetet då parkeringsutredningen är färdig.

Diskussion om artikeln