Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå behandlar bildande av ett gemensamt sysselsättningsområde

På tisdagen den 7 mars behandlar livskraftsnämnden i Borgå beredningen av ett gemensamt sysselsättningsområde tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland.

Borgå skulle i fortsättningen kunna ordna arbetskrafts- och företagsservice tillsammans med Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. För att kommunerna ska kunna börja bereda ärendet tillsammans måste varje kommun förbinda sig till saken genom en avsiktsförklaring.

Enligt beslutsförslaget beslutar livskraftsnämnden föreslå för stadsstyrelsen att Borgå överlåter sin avsiktsförklaring till områdets övriga kommuner för behandling.

Regeringen förbereder en lagreform som överför arbetskrafts- och företagsservicen från staten till kommunerna från början av 2025.

Enligt lagpropositionen ska kommuner med en arbetskraft på minst 20 000 personer kunna ordna arbetskraftsservicen självständigt. I annat fall ska kommunerna bilda ett sysselsättningsområde för att ordna tjänsterna. Lagen förväntas stadfästas i mars 2023.

Relaterat

I Sjundeå avgör skoleleverna vart kommunens medborgarbudget går – i potten finns 30 000 euro

I Sjundeå får invånarna föreslå vad kommunen borde satsa 30 000 euro på under nästa år.

Det blir första gången Sjundeå kommun satsar på deltagande budgetering.

År 2024 ska pengarna gå till välmåendet för barn och unga i Sjundeå.

Kommuninvånarna ska lämna in sina önskemål under januari och februari månad.

Kommunen väljer ut de bästa förslagen som går vidare till omröstningsskedet.

I mars-april har sedan alla grundskoleelever i Sjundeå möjlighet att rösta på sin favorit.

Det förslag som får mest röster av skoleleverna vinner.

Kommunen ska se till at förverkliga idén någon gång under perioden april-december 2024.

Få sökande till svensk utbildningschef i Kyrkslätt – intervjuomgång inhiberades

Tidsfristen inom vilken intresserade skulle lämna in en ansökan om att bli ny utbildningschef inom Kyrkslätts svenskspråkiga utbildningstjänster gick ut på onsdagen (8.11).

Under den tiden fick kommunen in två ansökningar. Rekryteringen gjordes som anonym, vilket leder till att förvaltningschef Tiina Koivisto inte vet vem som har sökt tjänsten då Svenska Yle frågar henne på fredag (10.11).

Enligt Koivisto väljer kommunen, på grund av att ansökningarna var så få, att inhibera en gruppintervju som ursprungligen var tänkt att äga rum på fredagen.

Kyrkslätt kommun ska granska situationen närmare nästa vecka.

Invånare får sätta betyg på demokratin i Kristinestad

Kristinestad deltar tillsammans med nio andra kommuner i Finland i ett program som ska främja god demokratisk förvaltning i kommunerna. Bakom programmet står Europarådet. Programmet har genomförts i 17 andra europeiska länder och det här är första gången Finland är med.

Kommunerna som deltar ska under sex månader utvärdera sin verksamhet med tanke på god förvaltning. Kommuninvånare, stadens anställda och förtroendevalda kommer också att få utvärdera Kristinestad via olika enkäter.

Enkäten för kommuninvånare är öppen under november månad och en länk till enkäten finns på stadens webbplats och i pappersform på biblioteket.

Johan Nilsson föreslås bli ny förvaltningschef i Ingå

Johan Nilsson är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan. Han jobbar nu som controller vid Raseborgs stads bildningssektor.

13 personer hade sökt jobbet som förvaltningschef. Ingås långvariga förvaltningschef Eija Taskinen går i pension nästa år.

Den nya förvaltningschefens grundlön föreslås vara drygt 6 000 euro per månad.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Nilsson till förvaltningschef.

Ingå kommunfullmäktige godkände förslaget 13.11.

Barn gör sandkakor i en sandlåda.

Inkomstskattesatsen kan sänkas aningen i Raseborg

De som vill sänka skattesatsen vann i omröstning.