Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Riksdagen godkände lag om funktionshinderservice

Funktionshinderservicelagen godkändes i plenum på onsdagen.

Lagen ska trygga jämlik service för personer med olika former av funktionsnedsättningar och berör över 100 000 finländare.

”Äntligen – det här har FDUV jobbat för i cirka 20 år”, säger FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård i ett pressmeddelande.

Största delen av intresseorganisationerna är för lagen, men en del av dem anser att lagen fick så stora brister i riksdagens utskottsbehandlingar att den borde ha förkastats.

Relaterat

Den nya lagen om funktionshinderservice i kraft i oktober

Regeringens proposition med förslag till lag om funktionshinderservice har efter inlämningen i höstas preciserats i fråga om de subjektiva rättigheterna.

Den särskilda åldersbegränsningen har slopats och personer som är beroende av en respirator ska få en ersättning som motsvarar den ersättning för uppehälle som de får nu.

De barn med funktionsnedsättning som inte kan delta i morgon- och dagverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning ska beviljas motsvarande verksamhet avgiftsfritt enligt lagen om funktionshinderservice. Också bestämmelser som gäller barn som inte bor hemma har preciserats.

Målet för den ändrade lagen om funktionshinderservice är ökad delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, och individuella tjänster som tillgodoser deras behov och stöder deras förmåga att leva självständigt.

Källa: Pressmeddelande från Social- och hälsovårdsministeriet

Stina Nygård från Förbundet Finlands Svenska Synskadade lär ut punktskrift.

Barnfesten bjöd in till teckenspråksmemory och högläsning ur punktskrift

Hundratals barn samlades i Annegården på söndagen.

Förslag: Också studerande inom vården av äldre och personer med funktionsnedsättning ska krävas på straffregisterutdrag

Undervisnings- och kulturministeriet förbereder skärpningar för studerande inom vården av äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ministeriet föreslår att straffregisterutdrag ska krävas också för studerande inom de här områdena, och att det ska bli möjligt att dra in studierätten för studerande med brottslig bakgrund.

I nuläget kan studierätten dras tillbaka för studerande som arbetar med minderåriga om hen har dömts för till exempel narkotika-, vålds- eller sexualbrott, eller för brott mot barn eller friheten.

Vid ministeriet säger man att den föreslagna reformen skulle förbättra säkerheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Källa: STT

Riksdagen samlad under budgetförhandlingarna 20 september.

Intresseorganisationer oeniga om den nya funktionshinderlagen inför riksdagsbehandling

Riksdagen godkänner eller förkastar lagförslaget i morgon.