Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Det är mer krävande att höra barn i samband med brottsutredningar – expert: ”Barn är lättare att leda och tror ofta att de vuxna har rätt”

Uppdaterad 02.03.2023 08:23.
Barn leker i sandlådan.
Bildtext Barn har en större fantasi därför är risken för falska minnen större för dem, säger professor Jan Antfolk. Arkivbild.
Bild: Marja Väänänen / Yle

Det är viktigt att specialiserade experter intervjuar barn i samband med brottsutredningar. Barn tror oftast att de vuxna har rätt och därför påverkas ett barn om en vuxen ställer ledande frågor. Det säger professor Jan Antfolk.

Frågan om barn som vittnen har varit aktuell i och med den senaste vändningen i det uppmärksammade Anneli Auer- fallet. Hennes barn drar nu tillbaka sina vittnesmål om att hon utnyttjat dem sexuellt, något som hon dömdes för år 2013.

Antfolk, som är professor i tillämpad psykologi vid Åbo Akademi, kommenterar frågan om hur barn ska intervjuas på ett allmänt plan. Enligt honom är det mycket viktigt att de som intervjuar eller förhör barn är experter, som är specialiserade på just det här.

– Ett barns vittnesmål påverkas negativt om intervjun är dålig eller utförs i ett dåligt sammanhang. Därför sköts den här typen av intervjuer oftast av specialiserade psykologer.

Jan Antfolk
Bildtext Den som intervjuar eller förhör ett barn ska ställa öppna frågor. Det ger barnet chansen att berätta om händelsen med egna ord, säger professor Jan Antfolk.
Bild: ÅA / Satu Karmavalo

”Barn påverkas av dåligt formulerade frågor”

Enligt Antfolk är de flesta intervjuer som görs med barn i regel på en god nivå i Finland. Det här är ändå något som ständigt måste utvecklas. Det är också viktigt att åklagare och domare har tillräckligt med kunskaper om när en intervju inte längre kan anses ha ett bevisvärde ur ett psykologiskt perspektiv, säger han.

Barn påverkas av dåligt formulerade frågor, säger Antfolk. Det gäller i och för sig också för vuxna, men sannolikheten för att barn påverkas är mycket större.

– En bra fråga är öppen. Den ger barnet chansen att återge sina egna minnesbilder. Barnet kan ge felaktig information om frågan är dåligt formulerad och innehåller detaljer som barnet inte själv har berättat om, säger Antfolk.

”Strikta regler för hur man intervjuar barn”

Enligt Måns Enqvist, som är polisinspektör vid Polisstyrelsen har polisen strikta regler för hur man gör då man intervjuar eller förhör barn. Dessutom ska miljön där intervjun görs vara trygg och lugn för barnet.

Som bäst kommer också tekniken i förhörsrummen att förnyas så, att den är likartad i hela landet. Det är viktigt att förhöret spelas in så att barnet inte i ett senare skede behöver berätta om det som skett i en rättssal, säger Enqvist.

Även Enqvist kommenterar frågan om hur barn intervjuas på ett allmänt plan.

Det är specialiserade psykologer inom rättspsykiatri och specialutbildade poliser som intervjuar eller förhör barn. Men trots att intervjuerna genomförs av specialutbildade personer, är det viktigt att alla poliser vet hur de ska bemöta ett barn i samband med ett brott.

För ett drygt år sedan publicerades också en handbok, med omfattande information för poliser om hur barn ska bemötas i samband med brottsutredningar. Det är vanligt att en polispatrull möter barn, som har varit vittne till ett brott i det egna hemmet, säger Enqvist.

– Det är en grundregel för polisen att inte styra de som förhörs. Polisen måste vara speciellt försiktig då det är frågan om barn, för det är lätt att leda dem om man ställer fel frågor, säger Enqvist.

Polisinspektör Måns Enqvist.
Bildtext Enligt polisinspektör Måns Enqvist har polisen strikta regler för hur barn intervjuas eller förhörs.
Bild: Yle/Anna Savonius

Vårt minne kan spela oss ett spratt

Hur kan man då vara säker på att ett barn berättar sanningen i samband med en brottsutredning? Enligt professor Jan Antfolk kan detta inte garanteras, trots att intervjun görs enligt alla konstens regler.

– Det viktigaste är att erbjuda barnet de bästa möjliga förutsättningarna för att återge sin version av en händelse för att den versionen i högsta möjliga grad liknar det som de facto har hänt, eller inte har hänt.

Enligt Antfolk måste intervjun alltid vara väl förberedd. Den som intervjuar måste också bedöma hur stor risken är att barnet kan ha påverkats av någon annan.

– Vuxna kan ha ett eget intresse av att barnet ska återge en viss historia åt de som intervjuar. Då kan det vara svårt att intervjua barnet, oavsett hur väl förberedd eller tränad man är, fortsätter Antfolk.

Vårt minne fungerar också så, att vi ibland har minnesbilder över något som inte har hänt. Det kan vara svårt att känna igen vad som är ett falskt minne, säger Antfolk.

Det här gäller oss alla, både vuxna och barn. Men eftersom barnen har en större fantasi, är den biten svårare för dem, säger Antfolk.

– Barn tror i regel på det som de vuxna säger. Ett barn kan ha en egen uppfattning om vad som har skett. Men om en vuxen i en intervju antyder något annat kan barnet tänka att den vuxna har rätt. Därför är det mer krävande att intervjua barn.