Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sex elbolag i Kvarkenregionen samarbetar för klimatsmarta lösningar: ”De ska kunna spridas ut i världen”

Tiotals personer som skrattar tillsammans under ett konferensanförande
Bildtext Projektets deltagare samlades på Bock's i Vasa.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Ett nytt samarbetsprojekt mellan Finland och Sverige ska fokusera på grön energi. Målet är att påskynda innovation och utveckla hållbara energilösningar.

Energibolagen i regionen, det vill säga Herrfors, Karleby Energi, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vasa Elektriska och Övik Energi är alla delaktiga i projektet.

- Lösningarna ska vara klimatsmarta, bra för vår region och de ska kunna spridas ut i världen. De ska utvecklas av våra företag tillsammans med energibolagen, säger projektledare Peter Hedman.

Vad ska projektet helt konkret utmynna i?

- För det första ett konkret samarbete mellan energibolagen. Sen att vi lägger grunden för nya energilösningar, nya innovationer, säger Hedman.

Porträttfotografi av man i kavaj framför tätbrädad vägg
Bildtext Peter Hedman, upphandlad konsult som fungerar som projektledare.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Så vilka kunde då vara framtidens energilösningar?

- Jag kan tänka mig lösningar kopplade till energilagring, säger Hedman och ger sedan över ordet till Vasa Elektriskas utvecklingschef Jakob Frants.

- Energilagring, flexibel men ändå grön energiproduktion, säger Frants.

Vilka är de hållbara energilösningarna i dagsläget då?

- Finland och Norden upplever en vindkraftsboom. Den billiga, förnybara energin används antingen direkt som el och senare i allt större utsträcking som råvara för förädling av biobränslen, säger Frants.

Porträttfotografi av man i kavaj i vintrig miljö
Bildtext Jakob Frants, utvecklingschef på Vasa Elektriska.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Vasa Elektriska har en strategi att bli kolneutrala före 2030 och är alltså ett av flera elbolag som deltar i projektet. På kick off-tillfället på Bock's i Vasa fanns representanter för de finska elbolagen, men ingen från motparterna i Sverige.

Frants hoppas att de samarbetande områdena i Finland och Sverige blir en starkare helhet som ett resultat av projektet.

Vindkraft och vätgas är något som är starkt framme i diskussionerna i Finland.

- Det är ett hett område och ligger naturligtvis inom projektets ramar att jobba med, säger Peter Hedman.

Batterier och batteriproduktion då, har det någon roll?

- Vasa Elektriska har andelar i batterianläggningar i Finland redan nu och vi ser också på andra lösningar gällande energilagring. Det är minst lika snabb utveckling inom batteriteknologin som inom produktionen av förnybar el, säger Jakob Frants.

Projektet går under namnet Bothnia Green Energy, har en budget på 1,9 miljoner euro och pågår i tre års tid.

Med i projektet, förutom huvudansvariga Kvarkenrådet och redan nämnda elbolag, är till exempel: Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Karlebynejdens Utveckling KOSEK, Vasaregionens Utveckling VASEK, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Lapplands landskapsförbund.