Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Avloppsvatten och högljudda turister oroar Barösundsbor när hotellet utvidgar och Bergvalla byggs ut

Vinterkväll i inre farleden i Barösund med solen som går ner över Bergvalla. Havet är öppet med enstaka simmande isflak.
Bildtext Hycklesund, eller inre farleden genom Barösund, är väldigt tyst och tom den här tiden på året. I juli är det däremot liv och rörelse både till sjöss och på land. Området nedanför solen på bilden är Bergvalla.
Bild: Maria Wasström/Yle

Planeringen av Bergvalla i Barösund börjar vara på slutrakan och detaljplanen kan godkännas ännu i år.

Området Bergvalla i Barösund i Ingå ska efter många års hopande och roende nu få en detaljplan som tillåter både utbyggd turismverksamhet, småhus och fritidsboende.

Mörka lådliknande modulbyggnader som fungerar som hotellrum på hotell The Barö.
Bildtext Hotell The Barö vill gärna bygga ut sin verksamhet med fler inkvarteringsrum utplacerade i längor i skogen.
Bild: Maria Wasström/Yle

Ingå kommun hoppas vara i slutskedet med detaljplaneförslaget Bergvalla III som nu finns till påseende bland annat på kommunens webbplats. Fram till den 20 mars har invånare och andra intressenter möjlighet att kommentera förslaget.

Onsdagen 1.3 ordnade Ingå kommun ett invånarmöte på Wallhalla i Barösund där ortsbor fick diskutera förslaget.

Några mänskor som lyssnar
Bildtext Det blev en livlig debatt då ortsbor diskuterade Bergvallas framtid tillsammans med Ingå kommuns planläggningschef Eric Roselius på Wallhalla föreningshus igår.
Bild: Maria Wasström/Yle

Förslaget har omarbetats en del sedan det senast presenterades för allmänheten för ungefär ett år sedan. Nu är antalet byggrätter något mindre och placeringen av dem har preciserats.

Avlopp, oljud och bryggor

Fortsättningsvis är det ändå några specifika frågor som ortsborna ställer sig tveksamma inför. Hotellets storslagna planer på att utvidga väcker del frågor om ljudnivåer, hantering av avloppsvatten och tillgång till färskvatten.

Dessutom har frågan om bryggorna nere vid stranden alldeles intill farleden inte fått någon lösning.

Bryggorna på Bergvallaområdet i Barösund.
Bildtext De omtalade bryggorna vid Bergvallas strand står ofta oanvända också på sommaren eftersom det för många är oklart vem som egentligen har rätt att använda dem. De tillhör kommunen och får användas, påpekar Roselius.
Bild: Maria Wasström/Yle

Det är frågan om två rätt så ålderstigna bryggor som ägs av kommunen. Den ena bryggan har donerats av Barösundsbon, friherre Casimir de la Chapelle för att ortsborna ska ha en plats att förtöja sin båt då de besöker fastlandet.

Nu ligger bryggorna nästan övergivna, men fullt användbara, strax intill det moderna hotellområdet. Bryggorna nås landvägen endast genom hotellområdet. Strandremsan och marken där hotellbastun står tillhör fortfarande kommunen.

Bastun på The Barö. Två svarta lådformade byggnader men stora fönster mot havet.
Bildtext Hotellbastun står på kommunens mark och kan då och då hyras också av ortsbor som inte bor på hotellet.
Bild: The Barö/Samuli Miettinen

I detaljplanen är platsen där bryggorna finns markerad som hamnområde. Området ligger strax intill farleden men det finns möjlighet att bygga ut en vågbrytare för att göra hamnen mer användbar. Samtidigt påpekar Ingås planläggningschef Eric Roselius att kommunen knappast har pengar för sådana projekt.

Eric Roselius planerar Bergvallas framtid i Barösund

4:18
Eric Roselius berättar om planerna för Bergvalla och vikten av att involvera också ortsborna i processen.

Också själva Bergvallaområdet har på 1980-talets sålts till kommunen för en billig peng uttryckligen för att området ska komma ortsborna till gagn. Det är en fråga som ortsborna ofta lyfter fram i diskussioner om hur området ska utvecklas.

På invånarkvällen påpekade bland annat Barösunds byaråds ordförande Anders Holmberg att han ingalunda motsätter företagsamhet eller att området utvecklas.

– Däremot har jag en känsla av att hela planeringen görs på önskan av hotellet, sa Anders Holmberg.

Kommunens planläggningschef Eric Roselius försäkrade i varje fall att kommunen vinnlägger sig om att samarbeta både med företagare och ortsbor för att hitta lösningar som blir så bra som möjligt ur allas synvinkel.

The Barös huvudbyggnad i förkolnat trä.
Bildtext The Barös nuvarande restaurang planeras kunna ersättas av en ny och större huvudbyggnad strax intill hamnområdet.
Bild: Maria Wasström / Yle

Det nya förslaget till detaljplan tillåter en byggrätt för turiständamål på nästan 3 000 kvadratmeter. Hotellföretagarna har aviserat att de tänker sig en ny huvudbyggnad med restaurang och spa på omkring 800 kvadratmeter och ytterligare en stor mängd nya inkvarteringsrum i olika storlek.

Småhusbyggandets andel blir drygt 4 000 kvadratmeter och fritidsbostädernas knappt 1 000 kvadratmeter. Småhustomterna ska finnas strax norr om hotellområdet.

Johan Holmberg hoppas att Barösund utvecklas i rätt riktning

3:05
Barösundsbon Johan Holmberg tycker det är bra att det möjliggörs också fastbostättning på Bergvallaområdet.