Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny djurskyddslag godkändes i riksdagen – ska bland annat hindra valpfabriker

Uppdaterad 02.03.2023 12:05.
En fransk bulldogg i en bur.
Bildtext Myndigheter vill motverka hund- och kattfabriker. Införsel av hundvalpar och kattungar som är yngre än ett halvt år till Finland förbjuds.
Bild: Peter Devlin / Alamy/All Over Press

Efter en process som pågått i över tio år, har totalreformen av djurskyddslagen rotts i hamn. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2024.

I den nya lagen beaktar man forskning om djurvälfärd. Djuren ska bland annat ha möjlighet att tillfredsställa sina väsentligaste beteendemässiga behov, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Förändringarna i lagen innebär bland annat förbud mot att bygga vissa sorters djurinhägnader och använda sig av kirurgisk kastrering av grisar.

Lagen medför också nya metoder för att ingripa mot så kallade hund- och kattfabriker.

Mjölkkor ska få gå ute längre

Lagen möjliggör att frångå djurhållningssätt som kraftigt begränsar djurens möjligheter att röra sig, såsom båsladugårdar och grisningshäckar.

En båsladugård är en ladugård där korna står fjättrade i egna bås. En grisningshäck är en slags bur man låser in suggan i då hon ska föda. I buren har suggan inte plats att vända sig.

Till en början förbjuds att man bygger nya båsladugårdar och grisningsburar med fast konstruktion. I båsladugårdar som är i drift ökas utevistelsen för mjölkkor. Skyldigheten att låta korna gå ute förlängs från 60 till 90 dagar per år.

I samband med beredningen beslutades också att det i fortsättningen ska beviljas investeringsstöd endast för sådana lösdriftsladugårdar som har en rastningsfålla eller ett bete.

Långvarig användning av insemineringshäckar slopas 2035. Då förbjuds också kirurgisk kastrering av grisar.

Pikkuporsaita karsinassa
Bildtext En bur för en grisande sugga, där suggan inte kan vända sig, förbjuds i och med den nya lagen.
Bild: Anna Wikman / Yle

Nya lagar ska sätta stopp för hund- och kattfabriker

För att motverka så kallade hund- och kattfabriker förbjuds införsel av hundvalpar och kattungar som är yngre än ett halvt år till Finland. Det här om avsikten är att sälja djuren vidare inom fyra månader från införseln.

Avsikten med förbudet är att hindra införsel av valpar och kattungar som är födda utomlands i dåliga förhållanden.

Dessutom skrivs minimikrav in för innehållet i djurförsäljningsannonser. I annonserna ska bland annat den yrkesmässiga försäljarens registreringsnummer finnas med samt information om vilket land det djur som ska säljas är fött i.

Lång process

En ny djurskyddslag har dröjt länge att få till stånd. Ett förslag till en ny lag om djurvälfärd överlämnades till riksdagen för första gången hösten 2018. Beredningen av en totalreform inleddes vid Jord- och skogsbruksministeriet 2010.

Beredningen hann ändå inte behandlas av riksdagen, vilket gjorde att beredningen föll våren 2019 när valperioden löpte ut.

Den nya propositionen baserade sig på den tidigare propositionen, men vissa ändringar gjordes bland annat utifrån regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Den nya propositionen överlämnades till riksdagen i september 2022.