Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kött, bensinpris och kolsänkor splittrar partierna tydligt, visar Yles valkompass

Uppdaterad 04.03.2023 10:18.
I bakgrunden är en bild på skog som. På bilden är det satt grafik som föreställer jordgloben med granar, vindkraftverk, fabrikspipor, en kossa och ett flygplan som flyger.
Bild: Antti Eintola / Yle, Isabella Moilanen

Partierna är fortfarande väldigt splittrade i stora klimatfrågor, trots att många partier i dag talar varmt om den gröna omställningen.

Många av de klimatrelaterade frågorna i valkompassen visar en tydlig skiljelinje mellan höger- och vänsterpartier. Ett undantag sticker ändå ut, och det gäller det övergripande klimatmålet Finland har om att bli klimatneutralt till 2035.

I den frågan står oppositionsledaren Samlingspartiet stadigt på samma sida som dagens regeringspartier som genomfört 2035-målet.

Finlands mål att vara klimatneutralt 2035 är alltför ambitiöst. Sannf, KD och RN svarar ja. SDP, Saml, C, Gröna, VF och SFP svarar nej.
Bildtext Så här lyder partiernas (inte kandidaternas) officiella svar om Finlands mål om klimatneutralitet.
Bild: Isabella Moilanen

”De finländska företagen har redan i sina investeringar förbundit sig till målet”, motiverar Samlingspartiet. Bland annat Finlands Näringsliv EK har varit tydligt med att den gröna omställningen är en affärsmöjlighet och konkurrensfördel för Finland internationellt sett.

Samtidigt visar kandidaternas svar i Yles valkompass tydligt att de konkreta klimatåtgärderna är svårare att hålla med om än klimatmålen på lång sikt.

Skogsskydd och biodiversitet har fortfarande få försvarare

Hakkade träd ligger staplade på varandra i ett kalhugget skogsområde.
Bildtext Skogsdebatten har splittrat också regeringspartierna.
Bild: Milena Hackman / Yle

Frågan om avverkningsmängder och skogsskydd har splittrat regeringspartierna vid flera tillfällen under den senaste valperioden, både när det gäller frågor om biodiversitet, kolsänkan och EU:s energidirektiv.

När det gäller skogen går åsikterna verkligt isär också bland de kandidater som svarat på Yles valkompass. Stöd för att begränsa skogsavverkningen för kolsänkans skull finns hos De Gröna och Vänsterförbundet, och i viss mån hos SDP och SFP.

Graf som visar hur svaren fördelas

På en annan skogsfråga, den om att skydda alla naturskogar i Finland för att stärka den biologiska mångfalden, svarar en överväldigande majoritet av kandidaterna nej. De Gröna och Vänsterförbundet är de enda partierna där majoriteten svarar ja. Både hos SDP och SFP är kandidaterna klart splittrade i frågan.

Det här är liknande resultat som syntes också i den valundersökning som miljöorganisationerna i Finland publicerade i veckan. Finlands naturskyddsförbund, WWF och Greenpeace är med bland de organisationer som låtit undersöka riksdagspartiernas arbete för att skydda den biologiska mångfalden. Det är bara De Gröna och Vänsterförbundet som får godkänt av miljöorganisationerna.

Graf som visar hur svaren fördelas

Inte många som vill begränsa bilen och biffen

En brunspräcklig biffko står vid ett staket vid ladan och tittar ut.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Finlands främsta experter inom klimatfrågor, forskarna i Finlands klimatpanel, ger regelbundet rekommendationer om vilka åtgärder som behövs för att minska Finlands utsläpp. I februari gav de ut en rapport om beslut som behöver fattas under nästa regeringsperiod.

Satsningar på den gröna omställningen i form av ren energi och vätgasteknik är centrala, enligt Klimatpanelen, liksom att stärka kolsänkan i Finland. Men Klimatpanelen pekar också ut två områden där utsläppen behöver minska ordentligt: jordbruk och trafik.

Graf som visar hur svaren fördelas

Att styra om jordbruksstöd och finländarnas kost så finländarna äter mera baljväxter och minskar på köttet skulle har stor inverkan på jordbrukets utsläpp. Det här är också något som har diskuterats i och med det omstridda nya programmet för klimatvänlig mat, som regeringen på grund av inre stridigheter inte lyckats ro i land. Att styra om jordbruksstöden så de i mindre grad stöder köttproduktionen får inte heller stort stöd bland riksdagskandidaterna.

En annan sektor där utsläppen minskar väldigt långsamt är trafiken, och majoriteten av utsläppen kommer från vägtrafiken. Klimatpanelen har talat varmt för en utsläppshandel inom trafiken, som utreds både på EU-nivå och nationellt.

Graf som visar hur svaren fördelas

Experter ser prisstyrning och principen polluter pays, förorenaren betalar, som ett viktigt verktyg för att minska på den fossildrivna trafiken. Ändå ser en stor del av riksdagskandidaterna att skatten på bensin och diesel borde sänkas. Det här gäller kandidater för de partier som i dag sitter i opposition men också regeringspartiet Centern. Det gäller också en majoritet av Samlingspartiets kandidater, trots att partiet under den här regeringsperioden inte gått med i interpellationer som de andra oppositionspartierna gjort om bränsleskatt.

Majoriteten är för ett stort kärnkraftverk till

Olkiluodon kolmosreaktori jäätyneen meren vastarannalta aurinkoisessa talvikelissä kuvattuna.
Bildtext De flesta riksdagsvalskandidater är positivt inställda till också ett stort kärnkraftsbygge, inte bara små modulära reaktorer.
Bild: Katja Halinen / Yle

I energifrågorna är partierna ganska långt överens i dag. Den energikris som följt av Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ökat på takten för att bli kvitt de fossila bränslena.

Satsningar på vindkraft välkomnas av alla partier men de flesta är dessutom positivt inställda till att bygga ut kärnkraften. Centern gjorde en u-sväng om kärnkraften i höstas. När Svenska Yle sedan frågade alla partier om deras kärnkraftsinställning var det ingen alls som sade nej till mer kärnkraft, inte ens De Gröna.

Graf som visar hur svaren fördelas

Det som enat partierna i kärnkraftsfrågan är att de alla är intresserade av av de nya mindre reaktorerna, SMR, som väntas kunna byggas från ungefär 2030. Det är också SMR som kärnkraftsexperterna ser som det realistiska alternativet för Finland i framtiden.

Nu visar valkompassen att kandidater från de flesta partier välkomnar också en ny stor reaktor. Det är bara hos De Gröna och Vänsterförbundet som över hälften av kandidaterna ställer sig skeptiskt.

Uppdatering kl. 10.15: Kärnkraftsfrågan är en av de frågorna som ställdes till kandidaterna men inte togs med i den slutliga versionen av kompassen. Yle har ändå tillgång till svaren.

Yles valmaskin på skärmen av en mobiltelefon, fotograferad i Media Lab 27.1.2023

Dags att hitta ditt parti! Här hittar du Yles valkompass

Riksdagsvalet hålls den 2 april. I Yles valkompass kan du bekanta dig med både partierna och kandidaterna.