Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rivningen av Wasalandia inleds på våren – Graffitilandias hyreskontrakt sades upp med kort varsel

Uppdaterad 03.03.2023 11:56.
Aku Siik ser in i kameran vid Graffitilandia i Vasa.
Bildtext Enligt Aku Siik, ordförande för föreningen Katukulttuuri ry som upprätthåller Graffitilandia, kan föreningen bli tvungen att återbetala en del av sitt understöd.
Bild: Jussi Itämäki / Yle

Puuharyhmä Abp ansvarar för rivningen av den gamla nöjesparken. Graffitilandias arrangörer är besvikna över den brådskande tidtabellen för tömningen av området.

Gatukonstutställningen Graffitilandia har avslutat sin verksamhet i Wasalandias nöjespark i Vasa.

Graffitilandia drivs av föreningen Katukulttuuri ry som skulle vilja utveckla sin verksamhet och köpa Vasas Graffitilandiaområde.

– Vi skulle vilja fortsätta på området tills planerna för området blir färdiga, så att det inte går så att vi genomför en brådskande rivning för att det sedan ska vara en öde plats på området i flera år.

Om föreningen skulle köpa området skulle det enligt ordföranden dessutom göra det möjligt att hitta ett ersättande ställe att flytta till i lugn och ro så att en del av konstverken kunde bevaras.

Beslutet kom som en överraskning

Nöjesparken Wasalandia avslutade sin verksamhet 2015. Hyresavtalet mellan Vasa stad och Puuharyhmä skulle ha varit i kraft till 2037.

Den 16 januari godkände Vasa stadsstyrelse ändå att arrendeavtalet upphör i förtid och att byggnaderna på området rivs.

För Katukulttuuri ry kom beslutet som en överraskning. Föreningen fick veta om den här möjliga vändningen mindre än en vecka innan beslutet fattades.

Stadsstyrelsen erbjöd föreningen en möjlighet att förlänga hyreskontraktet fram till augusti, men det skulle ha inneburit en väldigt kort sommarsäsong eftersom man i så fall skulle ha varit tvungna att tömma området senast i juli.

– Om man skulle ha hört oss innan beslutet fattades skulle det ha framkommit i ett tidigare skede att det här inte är en lösning som fungerar för oss, säger Siik.

Enligt Siik har Vasa stad meddelat att det inte finns några andra ställen där föreningen kunde ordna sin gatukonstutställning.

Föreningen har den senaste tiden fått omfattande understöd, bland annat över 100 000 euro från Konestiftelsen. Enligt Siik kan den senaste tidens händelser leda till att föreningen måste återbetala understöden.

Rivningsarbetet inleds i vår

Puuharyhmä väntar som bäst på att skriva under avtal med rivningsentreprenören och på att få rivningstillstånd. Företaget väntar också på resultatet från kartläggningen av skadliga ämnen på området.

– Så fort de här sakerna blir klara kan entreprenören inleda rivningen på allvar, säger Puuharyhmäs vice vd Petteri Järvenpää.

Enligt det nya avtalet sköter Puuharyhmä rivningen och Vasa stad bidrar med 50 000 euro i form av hyreslättnader.

Wasalandia blir bostadsområde

Då Wasalandia rivs kommer området att bli ett område med höghus. Det säger Annika Birell som är generalplanläggare vid Vasa stad.

- I östra delen, närmast Vasa centrum, skulle det bli ett stadsdelscentrum med service, inga stora butiker men lokal service. Förhoppningsvis skulle det finnas underlag för en matbutik och kanske någon restaurang eller café. Sedan ett höghusområde med ordentlig kvartersstruktur med skyddade gårdar så att det bildas lugnare innergårdar, säger Birell.

Hela Vasklot som område kommer att utvecklas en hel del under de närmsta åren. Enligt den generalplan som finns över området skall det i framtiden finnas bostäder för drygt 2000 personer. Nu bor det cirka 300 personer i Vasklot. Annika Birell säger att planerandet av Vasklot varit ett intressant projekt.

- Det har många utmaningar. Det är en ö vilket i sig redan sätter en del utmaningar med tanke på förbindelser. Sedan är det så många olika sorters verksamheter som finns här. Vi har regionens hamn här, vi har boende, vi har turism i form av hotell och campingområde, vi har boende, det finns många företag och Vasklotskogen som är ett jätteviktigt rekreationsområde för Vasaborna. Så det är verkligen många olika funktioner som samsas på en liten yta.

Förutom på Wasalandiaområdet kommer nya bostäder också att byggas på bland annat Fennos gamla hotellområde intill campingen. Det är sannolikt på det området som byggandet kommer att komma igång först.

Vasklot i Vasa kan i framtiden vara hem för 2000 Vasabor - som första åtgärd rivs Wasalandia i vår

11:02

Artikeln är en översättning och bearbetning av Wasalandian purkutyöt alkavat keväällä, Graffitilandian vuokrasopimus irtisanottiin av Matti Rinnekangas. Översättning och bearbetning av Erika Rönngård.

Stycket om att Wasalandia blir ett bostadsområde med citat av Vasa stads generalplanerare Annika Birell är tillsatt 3.3.2023 klockan 11:20.