Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingåstyrelsen: kustbanan saknas i Trafikledsverkets investeringsförslag

Ingå nedlagda tågstation
Bildtext Ingå kommunstyrelse föreslår bland annat att stationer öppnas igen, så som Ingå station där trafiken avbröts 2016.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Trafiken på stamväg 51 kommer att öka på grund av tillväxten i Joddböle i Ingå. Trafiksäkerheten får därför inte försämras, anser kommunstyrelsen som inte gillar att kustbanan saknas i Trafikledsverkets investeringsförslag.

Trafikledsverket sammanställer varje år ett åttaårigt investeringsprogram för statens trafikledsnät, som är en del av verkställandet av den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12-planen.

I investeringsprogrammet för åren 2024–2031 finns Trafikledsverkets förslag på nya projekt för ban-, väg- och vattentrafikleder och deras effekter.

Ingå kommunstyrelse har nu gett sitt utlåtande.

Joddböleplaner påverkar trafiken

Kommunstyrelsen i Ingå tar i synnerhet upp stamväg 51 och kustbanan.

I utlåtandet konstateras att utvecklingen av Joddböleområdet påverkar trafiken på stamväg 51, men det har ännu inte beaktats i investeringsprogrammet för den kommande åttaårsperioden.

Ingå föreslår att man i investeringsprogrammet tar med förbättringen av korsningen regionalväg 186 Hamnvägen-stamväg 51, korsningen vid Bollstavägen och vid Täktervägen samt korsningslösningarna i Degerby som är viktiga för trafiksäkerheten och kapaciteten på stamväg 51.

Helikopterbild av Degerby centrum med stamväg 51 i bakgrunden
Bildtext Trafikarrangemanget i Degerby har diskuterats redan länge.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Kommunen anser att de två första är de mest brådskande och att de bör byggas innan trafikvolymerna ökar från och med 2025.

”En sådan här lösning har stor betydelse för utvecklingen av Joddböleområdet. Genom att nu stödja utvecklingen av Joddböle stöder man utvecklingen av hela Nyland”, skriver kommunstyrelsen i sitt utlåtande.

Kustbanan fattas

Kommunstyrelsen konstaterar också att investeringsprojekten fortfarande inte omfattar en förbättring av kustbanan.

”En utredning om detta bör inledas snarast möjligt. Syftet med utredningen är att hitta en kostnadseffektiv lösning för att förbättra kapaciteten på den befintliga kustbanan och öka passagerartrafiken Hangö-Ekenäs-Karis-Ingå-Sjundeå-Kyrkslätt.”

I utlåtandet sägs det också att kustbanans trafikkapacitet måste utvecklas så att man kan koppla ihop passagerartrafiken på sträckan Hangö-Helsingfors med den befintliga fjärrtrafiken.

”Dessa åtgärder, för att öka antalet passagerare, kan tydligt förbättra investeringarnas lönsamhet på sträckan.”

En enkelspårig järnväg i solnedgången.
Bildtext Kustbanan behöver fler mötesspår påtalar kommunstyrelsen.
Bild: Maria Wasström / Yle

Ingå kommunstyrelse föreslår att det som kan göras på kustbanan är mötesspår på utvalda sträckor och att stationer öppnas igen, så som Ingå station där trafiken avbröts 2016.

”När Joddböle utvecklas kommer även näringslivets behov att lyftas fram, till exempel planering och byggande av ett stickspår till Joddböle. Stickspåret bör beaktas i väginvesteringarna”, sägs det i utlåtandet.

Karta över västra Nyland med ingå och Joddböle utmärkt på kartan
Bildtext I Joddböle planerar det norska företaget Blastr Green Steel ett stort stålverk.

Till sist konstaterar kommunen att trafikmängden på stamväg 51 kommer att öka under programperioden 2024–2031 på grund av den prognostiserade allmänna utvecklingen och även på grund av tillväxten i Joddböle.

”Därför skulle det vara mycket viktigt att vidta mindre åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten på stamväg 51 för att trafiksäkerheten inte ska försämras som helhet.”

Det är NTM-centralen som har hand om landsvägarna, men först måste pengar beviljas och det är Trafikledsverket som beslutar om investeringar.

Närings- trafik och miljöcentralen och Ingå kommun meddelade i slutet av februari att de börjar utarbeta en vägplan för korsningen vid landsväg 186.

Det samma gäller korsningen vid Täktervägen.

Diskussion om artikeln