Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Rapport: Över hälften av världens befolkning kommer att vara överviktig år 2035 – fetma bland barn kan fördubblas

Uppdaterad 03.03.2023 11:36.
En person håller en hamburgare i händerna.
Bildtext Orsakerna till den ökande övervikten är enligt rapporten bland annat att människor äter mera processad mat och rör på sig mindre.
Bild: Unsplash

Om bara tolv år kommer över hälften av jordens befolkning att vara överviktig eller kraftigt överviktig om inget drastiskt görs nu. Det varnar organisationen The World Obesity Federation i en ny rapport.

År 2020 hade 2,6 miljarder människor ett Body Mass Index (BMI) på över 25, vilket är gränsen för övervikt.

Den siffran väntas ha ökat till fyra miljarder år 2035. En av fyra personer kommer att vara kraftigt överviktig.

Överviktig mage
Bildtext En av fyra personer kommer att vara kraftigt överviktig enligt rapporten.
Bild: IMAGO/Zoonar/ All Over Press

BMI uttrycker förhållandet mellan vikt och längd. BMI beräknas genom att kroppsvikten (kg) divideras med kroppslängden i kvadrat (m2).

Fetma bland barn kan mer än fördubblas

Det är främst bland barn och unga som antalet överviktiga kommer att öka.

Fram till år 2035 kommer fetma, alltså kraftig övervikt, bland barn att mer än fördubblas om den nuvarande trenden håller i sig. Det gäller både pojkar och flickor.

Närmare 400 miljoner barn kommer att lida av fetma om tolv år om inget drastiskt görs enligt rapporten.

Vid fetma ökar risken för sjukdomar som till exempel högt blodtryck, diabetes typ 2 och belastningsskador i lederna.

Antalet överviktiga kommer att öka mest i låg- eller medelinkomstländer i Afrika och Asien. Nio av tio länder där övervikten väntas öka mest ligger i de här områdena.

”En tydlig varning till alla länder”

Enligt ordföranden för The World Obesity Federation, professor Louise Baur, är rapporten en tydlig varning till alla länder och regeringar att vidta åtgärder nu.

– Beslutsfattare runt om i världen måste fokusera på de samhälleliga och biologiska orsakerna till övervikt och fetma, säger Baur.

Enligt rapporten är orsakerna till den ökande övervikten bland annat att människor äter mera processad mat och rör på sig mindre.

Fransk potatis
Bildtext En av orsakerna till att antalet överviktiga blir fler är att vi äter mer processad mat.
Bild: All Over Press

Också okontrollerad marknadsföring, sämre tillgång till hälsovård som riktar in sig på viktkontroll och sämre utbildning i hälsofrågor bidrar.

Övervikten inverkar på den globala ekonomin

Enligt rapporten kommer den ökande övervikten att ha en ansenlig inverkan på den globala ekonomin.

De kostnader som övervikten orsakar kommer att uppgå till över fyra biljoner dollar varje år om inte förebyggande åtgärder och behandling av övervikt förbättras.

Det är nästan tre procent av den globala bnp:n och kan jämföras med den inverkan som covid-19 hade på världsekonomin år 2020.

Rapporten kommer att presenteras för FN på måndag.

Källor: World obesity federation, BBC, Reuters