Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tidigare underrättelsechef åtalas – misstänks ha olagligt förvarat säkerhetsstämplat material med koppling till Signalunderrättelsecentret

Uppdaterad 03.03.2023 13:47.
Georgij Alafuzoff.
Bildtext Tidigare underrättelsechefen Georgij Alafuzoff.
Bild: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Åtalet handlar om förvaring och hantering av stora mängder säkerhetsklassade dokument med känslig information.

Biträdande riksåklagaren har väckt åtal mot den tidigare högt uppsatta underrättelsechefen Georgij Alafuzoff för grovt tjänstgöringsbrott.

Brottet misstänks ha ägt rum mellan åren 2005–2016 och handlar om olaglig förvaring och hantering av stora mängder säkerhetsklassat material.

Enligt biträdande riksåklagare Jukka Rappe har man hos den misstänkta hittat betydande mängder hemligstämplat material, till och med av högsta sekretessgrad.

Rappe säger att polisen lagt beslag på information lagrad i många olika format.

– Det handlar inte om informationsläckage, utan om hur man förvarat en anmärkningsvärd mängd mycket känsligt material, säger Jukka Rappe till Yle Uutiset.

Strafflagen klassar ett tjänstgöringsbrott som grovt ifall den misstänkta haft som avsikt att erhålla betydande fördelar eller orsaka betydande skadegörelse eller om brottet begått i samband med att den misstänkta haft ett uppdrag med särskilt ansvar.

Alafuzoff nekar till brottet.

Georgij Alafuzoff har jobbat vid Försvarsmakten och EU:s militära stab, och på grund av hans militära grad behandlas åtalet i hovrätten i stället för tingsrätten.

Han inledde som biträdande avdelningschef vid huvudstaben våren 2005, avancerade till Försvarsmaktens underrättelsechef år 2007 och ledde EU:s militära stab från och med 2013. Alafuzoff pensionerades år 2016.

Har att göra med Helsingin Sanomats rapportering om Signalunderrättelsecentret

Brottsmisstanken uppstod i samband med förundersökningen om Helsingin Sanomats artikel från år 2014 som innehöll hemligklassade uppgifter om Försvarsmaktens Signalunderrättelsecenter.

Helsingfors tingsrätt dömde i slutet av januari två av Helsingin Sanomats journalister för röjande av statshemlighet i fallet.

Det finns misstankar om att Alafuzoff skulle ha överlåtit en minnessticka med hemligstämplad information till en av de dömda journalisterna i Bryssel år 2014.

Alafuzoff har tidigare utretts för läckande av hemligstämplad information, men förundersökningen lades ner eftersom man inte fann bevis för röjandet av statshemlighet.

Källa: STT