Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vinden vänder för vindkraft på Kimitoön – politiker anser tiden mogen för att diskutera gröna alternativ

A wind power turbine viewed from below.
Bildtext Vindmöllor är en ovanlig syn i Åboland och på Kimitoön.
Bild: Taneli Kärki

Världen har förändrats och därför borde också vi aktivt diskutera vind- och solkraft anser politiker i Kimitoöns kommun som Yle Åboland har talat med.

– Nog borde man gå vidare med vindkraften, men på ett sådant sätt att man hittar platser där det inte är så fruktansvärt motstånd mot det som i Nordanå, säger Vänsterförbundets Tomy Wass. Det var helt enkelt fel plats och vi kan inte igen ha en sådan situation som vi hade då all kraft koncentreras på att strida om vindkraft.

Tomy Wass, en man med ljust hår och ljus skäggstubb.
Bildtext Arkivbild. Vänsterförbundets Tomy Wass diskuterar gärna vindkraft, men inte som senast då all energi gick åt till att hätskt debattera var det ska byggas eller inte.
Bild: Lina Frisk / Yle

Wass betonar att den diskussion som pågick i nästan tio år om var vindkraft borde byggas på Kimitoön var svår för alla parter och det är inget som någon vill sker på nytt.

– Men därför är det viktigt att igen initiera en diskussion om vindkraft i kommunen, säger Wass.

Delade åsikter om vindkraften

Då Yle Åboland ringer upp partierna för att höra deras åsikter om vindkraft och ifall tiden är mogen för en diskussion är alla eniga att man bör diskutera, men att frågan fortfarande delar åsikterna.

– Inom SFP har vi inte diskuterat saken på några år nu, men frågar du mig så borde vi nog igen diskutera vind- och solkraft, säger Ghita Edmark som är ordförande för SFP i Kimitoön. Vi är väldigt oeniga i den här frågan och jag tror att det har varit för allas bästa bra att vi inte har diskuterat frågan på en tid.

Ghita Edmark, ordförande för SFP på Kimitoön.
Bildtext Arkivbild. Ghita Edmark, SFP, är själv för att initiera en diskussion om vindkraft igen, men vet att gruppen är mycket delad i frågan.
Bild: Yle/Monica Forssell

Edmark är glad att privata aktörer har visat intresse för Kimitoön då det gäller solkraft men att det också är viktigt att diskutera vindkraft och hurudana satsningar man kunde göra på den fronten.

– Ska kommunen vara med eller inte och vad kan vi politiker göra för att påverka, säger Edmark. Det är alla saker som vi nog igen får lov att diskutera eftersom världen har förändrats och den gröna omställningen är här.

Världsläget har förändrats och ser idag ut som något som ingen av oss har kunnat förutse

― Eva-Stina Hellbom, SDP

Centern i Kimitoön är inne på samma linje som SFP och enligt Kallevi Kallonen är det viktigt att också Kimitoön håller sig framme då det gäller satsningar på vind- och solkraft.

Man med glasögon sitter i en bänk med en kvinna bredvid sig.
Bildtext Arkivbild. Centerns Kalevi Kallonen tror att vindkraftssatsningar kunde ge sysselsättningsmöjligheter också lokalt.
Bild: Yle/Monica Forssell

– Då jag har besökt Kalajoki så inte verkar deras vindkraftssatsningar ha påverkat turismen i någon större utsträckning, säger Kallonen. Så jag tror inte att det argumentet längre håller streck, trots att vi naturligtvis inte ska bygga ut hur som helst ifall det blir aktuellt.

Kallonen skulle gärna också se att Dalsbruks hamn kunde få en större roll ifall Kimitoön går in för mer vindkraft.

– Vindmöllorna eller delarna till dem kunde transporteras till sjöss och då kommer hamnen väl till pass som kunde fungera som en hub och ge sysselsättningsmöjligheter, säger Kallonen.

Vingar till vindkraftverk
Bildtext Vindkraftsdelar transporteras ofta till sjöss. Här ett rotorblad till en vindmölla.
Bild: Kim Blåfield / Yle

De Gröna på Kimitoön ser också att tiden är mogen för en nystart gällande vind- och solkraft. Inom partiet har inte saken diskuterats i någon större utsträckning, men en tanke är att kommunen kunde ta en mer aktiv roll.

Vindkraftssatsningar avlöser varandra

De senaste åren har takten för vindkraftssatsningar ökat markant och nu har också satsningar på solenergi tagit fart på bred front. En stor del av satsningarna sker i inre delarna av landet, men också i Österbotten och Satakunta byggs vindkraften ut i hiskelig fart.

I Egentliga Finland är satsningarna inte alls lika stora eller många, och det känns som att Åboland och Kimitoön fallit i glömska vad gäller vindkraftsnyheter.

En orsak är troligtvis att motståndet tidigare var så stort, men troligtvis också att politikerna åtminstone hittills inte valt att aktivera sig.

Eva-Stina Hellbom
Bildtext Arkivbild. Eva-Stina Hellbom ser gärna att frågan om vind- och solkraft igen aktualiseras på orten.
Bild: Yle/Amanda Ölander

– Världsläget har förändrats och ser idag ut som något som ingen av oss har kunnat förutse, säger Eva-Stina Hellbom som är ordförande för socialdemokraterna i Kimito. Vi har inte diskuterat saken i gruppen, men jag är nog av den åsikten att det nu är dags att diskutera saken.

Hellbom tror att det finns mer förståelse för solenergi och satsningar på den än på vindkraft, men läget kräver att kommunen ser över alla alternativ.

– Det här är något vi borde beakta och bearbeta med tanke på vår egen framtid och elkonsumtionen, säger Hellbom. Hur ska energin som behövs i framtiden egentligen produceras?

Vindkraftsenheter på olika håll.
Bildtext Var vindkraft kunde byggas ut bör diskuteras, anser politiker på Kimitoön, för kommunen kunde dra nytta av vindmöllor genom ökade fastighetsskatteinkomster.
Bild: Sasha Silvala / Yle

Diskussion om artikeln