Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Den nya järnvägsterminalen fördubblade rälstrafiken från Umeå hamn under fjolåret – nu fraktas gods från Vasa till Göteborg på mindre än ett dygn

En flagga med texten "kvarken ports".

Kvarken Ports investering i en ny järnvägsterminal har visat sig vara lönsam. Järnvägstrafiken från Umeå fördubblades under fjolåret och intresset ökar fortfarande.

Järnvägsterminalen som togs i bruk 2022 har fördubblat järnvägstrafiken från Umeå hamn.

Den så kallade intermodala terminalen har byggts av Vasas och Umeås gemensamma hamnbolag Kvarken Ports. Terminalen gör det möjligt att transportera gods i samma container eller på samma släpvagn under hela sträckan även om man byter transportsätt.

Kvarken Ports marknads- och försäljningschef Christer Nederstedt är nöjd med trafikökningen.

”Vi är både glada och stolta att vi på mindre än ett år nu har daglig trafik till och från vår intermodala terminal. Vi ser ett tydligt intresse gällande transport av trailers på järnväg, vilket möjliggör för hållbara transportlösningar samt fördelar för färjetrafiken mellan Umeå och Vasa”, säger Nederstedt i ett pressmeddelande.

First Row Shipping är den första tågoperatören som erbjuder regelbunden trafik från Umeå hamn, numera med fyra avgångar i veckan.

”Tack vare den nya servicen förkortas ledtiden mellan Vasa hamn och Göteborgs hamn till under 24 timmar på ett hållbart miljövänligt sätt i kombination med Aurora Botnia som är ett av världens miljövänligaste Ropax-fartyg”, säger Tony Ehrs, fraktdirektör hos Wasaline, i pressmeddelandet.

Järnvägsterminalen i Umeå hamn ligger alldeles i närheten av Wasalines färjeterminal.