Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fem frågor om valkompassen

Yles valmaskin på skärmen av en mobiltelefon.
Bild: Petteri Bülow / Yle, bildbehandling Clas Christiansen / Yle

I början av mars publicerades Yles valkompass, vi svarar på fem vanliga frågor om valkompassen.

Varför behöver vi en valkompass?

De olika valkompasserna är viktiga stöd för finländarna. Med hjälp av dem navigerar väldigt många bland kandidaterna och partierna, de facto är de den främsta källan till stöd och hjälp för hur medborgarna i vårt land röstar.

Man kan bekanta sig med kandidaterna genom deras egna videopresentationer där de svarar på frågan: Varför skulle du vara en bra riksdagsledamot? Det nya elementet ”partikompassen” hjälper dessutom väljaren att förstå vad partierna står för och vad som skiljer dem åt.

Varför saknas min viktiga fråga?

Det finns helt enkelt ett begränsat antal frågor och urvalet har gjorts för att täcka så många samhällssektorer och tematiska helheter som möjligt. Påståendena fokuserar på temahelheter som är viktiga för väljaren och i samhället just nu. Därför ryms inte alla hjärtefrågor med. Bra frågor i en valkompass är sådana som visar på skiljelinjer mellan kandidaterna och partierna.

Varför så stort fokus på ideologi i partikompassen?

Partikompassens funktion är att hjälpa väljare att lära känna partierna och visa vad de står för. Påståendena i partikompassen fokuserar därför mer på ideologiska skillnader och allmänna linjedragningar än på sakfrågor.

Hur väljer ni vad som finns med i valkompassen?

Arbetet med valkompassen börjar flera månader före valet. I praktiken går det till så att redaktörer från olika redaktioner sätter sig ner och funderar på hurudana ämnen som är relevanta och viktiga just nu. Som riktlinje finns sju olika politiska dimensioner som man vet skiljer politikerna åt.

När redaktörerna har formulerat ett tiotal påståenden per dimension testas de på publiken och skickas till sakkunniga. Efter det väljer arbetsgruppen ut de bästa.

En sista sondering görs efter att största delen av kandidaterna har svarat på valkompassen och kvar blir de påståenden som delar kandidaterna mest. Alla kandidater svarar också på påståenden som inte finns med i den version som publiken får se.

Varför samarbetar Yle med kommersiella medier?

Många medier har inte möjlighet att göra en egen valkompass. För Yle som public service bolag är samarbete med kommersiella medier ett bra sätt att stärka det finländska mediefältet. Till Yles uppgifter hör att stärka demokratin - vilket satsningen på valkompassen och andra valinnehåll gör.

Diskussion om artikeln