Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Rallyfinländare på snöskoter skrämmer iväg svenska renar

Renar som står i ett snöigt landskap.
Bildtext Renar hålls för det mesta inte i inhägnader utan flockarna vandrar fritt.
Bild: Elina Ervasti / Yle

Svenska renskötare retar sig på finska snöskoterförare som kör utanför skoterlederna. Lagstiftningen för snöskoterkörning är mindre strikt än i Finland.

Finska fartdårar på snöskoter stör rennäringen på den svenska sidan av gränsen. Skoterförarna håller sig inte till utstakade leder utan kör var de vill.

Mats Eliasson berättar att de finska skoterförarna skapar förtret för renskötarna särskilt kring Muodoslompolo.

– Branter där också renarna trivs, där körs det hejvilt, säger Eliasson.

Enligt honom har okynneskörningen i terrängen utanför skoterlederna skrämt betande renar.

Snöskotrarna gör också upp hårda spår i terrängen som renarna sedan vandrar längs med, tiotals kilometer bort. Att leta upp renarna och driva hem dem igen betyder onödigt arbete för renskötarna.

Snöskotrarna hyrs ut vid finska skidcenter

Eliasson har uppfattningen att skoterförarna ofta kommer från södra och mellersta Finland. Många har hyrt sina skotrar i något av de stora skidcentren norrut, till exempel Levi som ligger drygt 70 kilometer från gränsen till Sverige. Den hyrda skotern körs sedan till Sverige lastad på en släpvagn.

– De får information om att man får köra friare på den svenska sidan, säger Eliasson, men vill inte lägga skulden på enskilda uthyrningsföretag.

En av företagarna i Levi som hyr ut snöskotrar är Esko Takkunen.

Takkunens skotrar får man bara köra med längs märkta leder. Takkunen berättar att kunder som avlägsnar sig med snöskotrarna utanför Kittilä kommun själva ansvarar för hur och var de kör. Han säger att det är allmänt känt att reglerna för var man för köra snöskoter inte är lika strikta i Sverige som i Finland.

Takkunen känner till att finska förare ofta beger sig över till Sverige nära gränsen till Nord-Norge. Däremot har han inte hört om att förare skulle ha sökt sig till den svenska sidan nära Muonio.

Också på den finska sidan har renskötseln lidit av förare som kört utanför lederna och stört renarna. Det skedde till exempel vid Enontekis i början av vintern, säger specialsakkunniga Elina Odé från forststyrelsen.

Mindre strikta skoterregler i Sverige

I Sverige är det i regel tillåtet att köra i terräng medan det i Finland i regel behövs tillstånd av markägaren för att avvika från utmärkta leder.

Men snöskoterkörning hör inte heller i Sverige till allemansrätten, och alla markområden får man inte köra på.

Samebyarna kan till exempel ansöka om tillfälliga förbud för snöskotrar. Förbuden kan gälla områden där vajorna, det vill säga renkorna vistas under våren när de kalvar.

Just nu är inga förbud i kraft i Muodoslompolo.

Kalvningen sker först i maj, men Eliasson säger att vajorna nu är känsliga och att stress kan få dem att kasta sina kalvar.

Muodoslompolo hör till Pajala kommun där Fredrik Holmström är utvecklingschef. Han konstaterar att renskötseln är en viktig näringsgren och att kälkförare borde visa hänsyn och ha tålamod med renarna. Så undviker man att renarna stressas eller att de börjar vandra bort längs skoterspåren.

– Det lönar sig att köra runt renar eller stanna och vänta på att de passerat förbi, säger Holmström.

Att skrämma eller störa renar kan ge böter enligt svensk lagstiftning om renskötsel.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel ”Hurjastelevat suomalaiset kelkkailijat ajoivat porot karkuun Ruotsin Lapissa” skriven av Eelis Rytkönen. Översättningen är gjord av Cecilia Heikel.