Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rekordmånga sökte hjälp för våld i nära relationer i fjol

Uppdaterad 06.03.2023 17:33.
Leksaker på ett bord och par som grälar i bakgrunden.
Bildtext Finland har länge varit ett av de farligaste länderna för kvinnor i EU, och våldet ser inte ut att minska, skriver ETKL.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Över 11 000 sökte i fjol hjälp för våld i nära relationer, majoriteten av dem kvinnor och flickor. Det framgår av siffror från Förbundet för mödra- och skyddshem.

Förra året sökte rekordmånga hjälp på Förbundet för mödra- och skyddshem (ETKL), som erbjuder stöd för offer för våld i nära relationer. År 2022 sökte över 11 000 personer hjälp, medan motsvarande siffra ännu år 2019 var kring 8 000 personer.

Finland är fortsättningsvis ett av de farligaste länderna i EU för kvinnor och så gott som varannan kvinna har upplevt våld i nära relationer.

ETKL vädjar att man ska verkställa Istanbulkonventionen. Målet med Istanbulkonvention är att förebygga alla typer av våld i hemmet med fokus på kvinnor och flickor som utsätts för könsrelaterat våld.

Finland ratificerade konventionen år 2015, men har ännu inte öronmärkt tillräcklig finansiering för verkställandet.

Det skulle behövas över dubbelt så många platser på skyddshem som det nu finns, enligt ETKL. Också öppenvården har stora brister. Beroende på hemkommunen kan väntetiderna vara långa och tjänsterna svåråtkomliga.

Enligt ETKL skulle tillräcklig finansiering möjliggöra att man bättre skulle kunna motarbeta våldet och förbättra tjänsternas tillgänglighet.

ETKL: Våld mot kvinnor angår alla

Förutom tjänster för kvinnor som utsatts för våld har Istanbulkonventionen också som mål att ställa gärningsmän till svars för sina handlingar.

Allt flera skulle kunna få hjälp i tid om social- och hälsovården snabbare kunde känna igen våld i när- och parrelationer. Att i tid få hjälp skulle också minska på de kostnader som våld i nära relationer orsakar, skriver ETKL i ett pressmeddelande (på finska).

”Våld mot kvinnor är ett betydande problem inom jämställdheten, människorätten och folkhälsan. Våldet angår oss alla”, säger Tiina Muukkonen, utvecklingschef för våldsförebyggande arbete på ETKL, i pressmeddelandet.