Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Mera trafik vid Toppan då Mannerheimvägen renoveras – behöver skolan bullerskyddas?

Zacharias Topeliusskolan.
Bildtext Zacharias Topeliusskolan eller ”Toppan” ligger vid Topeliusgatan i Tölö.
Bild: Yle / Petter Blomqvist

Föräldrar till barn i Zacharias Topeliusskolan i Helsingfors har lyft upp frågan om bullerskydd skulle vara en bra idé. Nej det behövs inte, säger staden.

– Med en sådan här ökning i trafiken tänker jag nog att det finns skäl att fundera på om man kunde få åtminstone tillfälliga bullerskydd mot skolan.

Det säger Johan Palmén som är förälder till en flicka som går i årskurs 1 i Zacharias Topeliusskolan. Han är också ordförande för skolans direktion.

Det som oroar honom är den ökade trafiken på Topeliusgatan, i och med att Mannerheimvägen renoveras. ”Toppan” ligger intill gatan.

Det är oljud han är orolig för, men också föroreningar.

– Redan om man kan få ett bullerskydd så att en del skulle skvätta åt ett annat håll än rakt ut på skolgården så skulle det vara skönt.

Johan Palmén står vid en gata, i bakgrunden skymtar röd tegelbyggnad.
Bildtext Johan Palmén säger att man visserligen måste räkna med trafikbuller i staden, men undrar ändå om inte ett bullerskydd skulle vara på sin plats. I bakgrunden skymtar Zacharias Topeliusskolan.
Bild: Karin Filén / Yle

Han säger ändå att han förstår att man inte kan undvika damm och oljud helt och hållet.

– Det är klart att det i centrum av en storstad finns trafik. Vi kan inte göra så mycket åt det.

Mer trafik – men hur mycket mer?

Ja, hur mycket mera kommer det att köras längs med Topeliusgatan under Mannerheimvägens renoveringsarbete?

Man räknar med att trafiken allt som allt kommer att stiga med ungefär tolv procent. Då räknar man med alla fordon, också bussar.

Som detalj kan nämnas att det normalt är sju busslinjer som trafikerar längs med Topeliusgatan, vilket innebär sammanlagt 68 bussar under ett dygn. När trafiken omdirigeras kommer elva busslinjer att trafikera, och då är antalet bussar 92.

– Visst ökar mängden buller och damm när trafikmängden ökar. Men det är ändå ganska tillfälligt, säger Liisa Taskila, som är enhetschef vid stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad.

Projektirakentamisen päällikkö Liisa Taskila Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta Mannerheimintien raitiovaunupysäkillä.
Bildtext Liisa Taskila tycker inte att Tölö-föräldrarna ska vara alltför oroliga.
Bild: Suvi Vesalainen / Yle

Taskila säger att hon gott kan förstå föräldrars oro, men försäkrar att man följer med läget och kan vidta åtgärder om det behövs.

– Man måste också komma ihåg att 45 procent av HRT:s bussar går på elektricitet, och de är tystare än andra bussar och ger också betydligt mindre utsläpp.

På frågan om man planerar något slags tillfälligt bullerskydd vid gatan svarar Liisa Taskila nej.

– Det finns inga sådana planer, och vi tycker inte att det behövs, åtminstone i det här skedet.

Ena halvan av skolgården bättre

Vad säger då Helsingforsregionens miljötjänster HRM om saken? År 2010 gjorde de en utredning, där man tog reda på vilka skolor och daghem som behövde åtgärder med tanke på buller och luftföroreningar från trafiken.

Zacharias Topeliusskolan var då en av de skolor som nämndes som en som låg på gränsen till att behöva åtgärdas. Hur är det nu, när trafiken under renoveringen ökar? Behövs ett tillfälligt bullerskydd?

– Nej, jag tror inte att det finns fog för det. Trafikökningen är ändå inte så väldigt stor att det skulle ha någon praktisk betydelse, säger Eeva Pitkänen från HRM.

Pitkänen säger att man vid mätningarna för tretton år sedan kom fram till att den sida av skolgården som vetter mot Topeliusgatan hade ganska höga nivåer av buller och luftföroreningar. De var ändå inte över den kritiska gränsen. På den andra sidan av skolgården var luftkvaliteten bra.

– Det kan ju vara bra om barnen hålls mera på den sidan av skolgården om de är ute länge. Alltså inte bara under renoveringen utan annars också.

Det låter ju lite dramatiskt. Är det här något som skolan borde ta i bruk? Ska man begränsa var barnen leker?

– Nej, det behövs nog inte. Jag tänker mera på om barnen är ute långa perioder. Och under den värsta trafikrusningen på morgonen och eftermiddagen är ju barnen oftast inte ens ute på rast, säger Pitkänen.

Behövs bullerskydd?

Skulle skolan då må bra av ett bullerstaket? Det kan Eeva Pitkänen inte ge ett entydigt svar på.

Hon säger att ett sådant staket visserligen skulle ta bort en del av bullret, men hon menar inte att det skulle hjälpa mycket mot gatudamm och avgaser. För det skulle behövas ett ganska högt staket, och ett sådant är inte aktuellt med tanke på hur det skulle se ut i gatubilden.

– Om man någon gång ska göra om hela skolgården kan man i samma veva fundera på ett staket. Annars tycker jag inte att det behövs. Det finns skolor i Helsingfors med ett ännu värre läge.

zacharias topelius skolan
Bildtext Skolgården är öppen och luften kan cirkulera bra på den sidan som är längre bort från Topeliusgatan.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Manskuns ansiktslyft

Orsaken till att trafiken omdirigeras är alltså att Mannerheimvägen ska få ett ansiktslyft på avsnittet mellan Posthuset och Grejusgatan.

Arbetet görs i två faser. Under den första, som nu har startat, renoveras avsnittet mellan Posthuset och Operahuset.

Enligt planen ska det vara klart hösten 2024, varpå den andra fasen Operahuset–Grejusgatan startar. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2025.

Yle Huvudstadsregionen har försökt nå Zacharias Topeliusskolans rektor utan framgång.

Diskussion om artikeln