Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Svartholms sjöfästning utanför Lovisa har beviljats mera pengar för restaurering – men arbetet blir knappast färdigt under vår livstid

Tre män flyttar på tunga stenar som varit en del av en mur, i bakgrunden skymtar havet.
Bildtext Svartholm är en finländsk fästningsö byggd av Sverige, erövrad av Ryssland och sprängd av Storbritannien under Krimkriget 1855. Sommaren 2021 gjordes det senast större renoveringsarbeten här.
Bild: Mats Tuominen / Storymaster Oy Ab

Riksdagen har beviljat tilläggsfinansiering på 300 000 euro åt Forststyrelsen för att de ska iståndsätta den gamla sjöfästningens murar.

Finansutskottet berättade om de så kallade julklappspengarna redan i december, men nu har Forststyrelsen meddelat hur de kommer att använda dem på Svartholm.

Reparationerna är en fortsättning på arbetet som inleddes 2021 och fokuserar på att förbättra de historiska murkonstruktionernas skick och säkerställa säkerheten.

Under 2023 utförs endast små förbättringsarbeten och planerna inför följande sommars projekt förbereds. Betesgång för djur inleds som en del av HELMI-programmet.

Sommaren 2024 fortsätter man med restaureringen och stoppande av kritiska, expanderande skador samt säkerställande av skicket på kasematternas inre utrymmen.

Fem personer står vid en mur på Svartholm med olika tekniska verktyg.
Bildtext Sjöfästningen Svartholm byggdes i mitten av 1700-talet som en systerfästning till Sveaborg och en utpost mot öster med uppgift att försvara Sveriges östgräns.
Bild: Mats Tuominen / Storymaster Oy Ab

Förvaltningen av Svartholms fästning överfördes 2014 från Museiverket till Forststyrelsens Naturtjänster. Efter överföringen av förvaltningen har det genomförts två restaureringsprojekt på ön.

År 2016 gjordes en reparation av den västra kasematten i huvudfästningens norra kurtin, och 2021 en omfattande murreparationsentreprenad värd nästan 600 000 euro, där man restaurerade öns mest kritiska murkonstruktioner i huvudfästningen och de södra strandmurarna.

Viktigt med säkerheten för besökarna

Det finns ingen exakt, aktuell information om skicket på valven i kasematterna och kurtinerna, så Forststyrelsens experter anser att det är viktigt att de undersöks grundligt för att besökarsäkerheten ska kunna garanteras.

Svartholm
Bildtext En kurtin är en mur eller vall som sammanlänkar två försvarstorn, medan en kasematt i äldre tider ofta bestod av förstärkta inmurade tegelvalv i vallarna på fästningar.
Bild: Roosa Tuovinen / Yle

Valven ska rensas, det vill säga de gås igenom genom knackning med handverktyg, och eventuellt löst murbruks- och stenmaterial släpps ner på ett kontrollerat sätt. På basis av genomgången lär man känna till valvens skick på ett heltäckande sätt och eventuella strukturella problemområden kan lokaliseras.

Målet är att fästingen ska kunna hållas öppna för besökare utan bekymmer.

”Arbetet kräver specialkompetens och det finns endast en handfull aktörer i landet som kan utföra det. Förhållandena på ön ger också projektet sin egen krydda, till exempel när det gäller logistiken” säger Tuija Väli-Torala, expert på historiska stenkonstruktioner vid Forststyrelsens Naturtjänster.

En man undersöker jorden på en mur.
Bildtext Fästningens reparationsskuld är omfattande och arbetet utförs bit för bit.
Bild: Mats Tuominen / Storymaster Oy Ab

Fästningens omfattande reparationsskuld kommer knappast att elimineras under denna generation, men de stora reparationsprojekten för skötselarbetet framåt. Målet är en fästning där man känner till skicket, skadorna har fåtts under kontroll och kundsäkerheten upprätthålls genom underhållsåtgärder.

”Fästningen är i sin helhet en fornlämning som är skyddad med stöd av lagen. Målet är att säkerställa att så mycket kunskap som möjligt om byggandet av fästningen och dess verksamhet kan sparas och bevaras för kommande generationer” betonar Tanja Tenhunen, specialsakkunnig i kulturarvsfrågor vid Forststyrelsen i ett pressmeddelande.

Diskussion om artikeln