Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Många SFP-kandidater i Helsingfors vänsterliberala – värderingarna uppdelade mellan stad och landsbygd

Uppdaterad 07.03.2023 10:38.
Koordinatsystem med två axlar som visar kandidaternas värderingar. SFP:s kandidater i Helsingfors betonade och de är mer liberala än resten av partiet.
Bildtext SFP:s kandidater i Helsingfors sticker ut i jämförelsen med partiets kandidater i resten av landet. Helsingfors-listan är klart mer liberal än kandidaterna i resten av landet. Dessutom har Helsingfors en grupp som ligger klart till vänster.

De konservativa Sannfinländarna har blivit ett tydligt högerparti, medan Vänsterförbundet och De Gröna trängs i det motsatta hörnet. Samtidigt kan det finnas plats för en högerliberal uppstickare.

En jämförelse av kandidaternas svar i Yles valkompass visar att kandidaterna kan ha helt skilda värderingar inom ett och samma parti. Spridningen är störst inom Svenska folkpartiet (SFP).

När du röstar på en kandidat går rösten samtidigt till partiet. Din röst hjälper alltså övriga kandidater på samma kandidatlista i en valkrets, möjligtvis politiker med mycket annorlunda värderingar.

Yles valmaskin på skärmen av en mobiltelefon, fotograferad i Media Lab 27.1.2023

Fyll i vår valkompass för att hitta en kandidat i riksdagsvalet.

Riksdagsvalet hålls den 2 april 2023. Bekanta dig med kandidaterna i Yles valkompass.

Valkompassen ger en riktgivande bild av värderingarna och målet är att peka på skillnaderna mellan kandidater och partier. Frågor där de flesta av riksdagsvalets kandidater tycker lika har inte inkluderats i jämförelsen.

Här kan du själv gå in och studera partier och kandidater i fyrfältet.

Så här gjordes jämförelsen

Störst spridning inom Svenska folkpartiet

Svenska folkpartiet har kandidater som ligger långt ifrån varandra både då det gäller ekonomisk politik och då det gäller sociala värderingar.

SFP beskrivs ofta som ett borgerligt (höger) och liberalt parti, ord som också används av partiet själv för att beskriva politiken. I vår jämförelse har partiet samtidigt en grupp vänsterkandidater och en grupp konservativa kandidater. Partiets medeltal ligger nära mitten på skalan höger–vänster och ett steg åt det socialliberala hållet.

Vet man vad man får om man överväger att rösta på SFP, partisekreterare Fredrik Guseff?

– Det vet man, det finns ändå grundvärderingar som Svenska Folkpartiet står för. Men det är klart att det inte är någon nyhet att vi har högt i tak och brett mellan väggarna inom Svenska folkpartiet.

Svenska folkpartiet kallas borgerligt och liberalt, är partiet faktiskt det?

– Båda två, absolut. Jag uppfattar nog att det har blivit väldigt mycket tydligare under årens lopp, för tidigare fanns det en betydligt starkare konservativ falang.

Guseff erkänner att det finns en viss variation mellan höger och vänster-kandidater, men att man utgår från partiprogrammet.

– I de politiska ritklinjerna råder inga oklarheter om att Svenska folkpartiet är ett borgerligt parti.

Kamp mellan höger och vänster i liberala Helsingfors

Det är framför allt Helsingfors-kandidaterna som sticker ut som mer liberala än resten av partiet. De mest liberala kandidaterna placerar sig också klart längre mot vänster.

Koordinatsystem med två axlar som visar kandidaternas värderingar. Utvalda SFP:are, bland annat Eva Biaudet och Marcus Rantala som ligger långt ifrån varandra.
Bildtext Helsingforskandidaterna Eva Biaudet och Marcus Rantala ligger långt ifrån varandra i Yles värderingsfrågor. På bilden syns några av SFP:s riksdagsledamöter för jämförelsens skull.

I förra valet fick SFP ett mandat i Helsingfors då Eva Biaudet blev invald. Marcus Rantala låg inte särskilt långt efter. Också i år är det sannolikt att SFP:s mandat går till antingen Biaudet eller Rantala.

I jämförelsen är Eva Biaudet klart mer vänster och klart mer liberal än de flesta andra av partiets kandidater. Samtidigt ligger Marcus Rantala höger om medeltalet.

I Nyland, Egentliga Finland och Vasa valkrets ligger de flesta av kandidaterna närmare mitten av fyrfältet, även om spridningen i Nyland är stor. I Vasa valkrets ligger medeltalet en aning mer mot det högerkonservativa hållet. I Egentliga Finland ligger kandidaternas tyngdpunkt lite mer åt det liberala hållet.

Samlingspartiet har både liberaler och konservativa

Samlingspartiet samlar både socialliberala och konservativa kandidater. Det som förenar partiet är att alla kandidater placerar sig till höger.

Spridningen mellan liberala och konservativa samlingspartister syns framför allt i vissa frågor. Ett exempel är att partiets riksdagsledamöter var splittrade när det gällde translagen, som ökar självbestämmanderätten när det gäller att fastslå sitt juridiska kön.

Koordinatsystem med två axlar som visar kandidaternas värderingar. Samlingspartiets kandidater ligger till höger, men sprider sig från liberala till konservativa.
Bildtext Samlingspartiet har stor spridning mellan de konservativa och socialliberala kandidaterna.

Spridningen inom partiet syns också i miljöfrågor där det också har betydelse om kandidaterna klassas som konservativa eller liberala. Det handlar om frågor som till exempel om man ska sänka bensinskatten eller minska stödet till köttproduktion. Samlingspartiets kandidater är splittrade i de här frågorna, även om en större del ligger på den konservativa sidan.

”Kulturkriget” – vad betyder konservativ eller liberal?

Sannfinländarna samlade i ett högerkonservativt hörn

Sannfinländarna ligger i stort sett lika långt till höger som Samlingspartiet, men är klart mer konservativa. Sannfinländarnas kandidater är i medeltal de mest konservativa i jämförelsen mellan etablerade partier, medan spridningen mellan kandidater är jämförelsevis liten.

Sannfinländarna profilerar sig som en konservativ motvikt mot liberaler som i partiets retorik ofta representeras av den rödgröna regeringen.

Koordinatsystem med två axlar som visar kandidaternas värderingar. Sannfinländarna samlas i det högerkonservativa hörnet.
Bildtext Sannfinländarnas kandidater är centrerade i ett högerkonservativt hörn.

De senaste åren har Sannfinländarna samtidigt tagit ett klart steg mot höger. Skiftet började under Jussi Halla-ahos ledning och verkar bara ha fortsatt med Riikka Purra som ordförande.

Överlag finns det en klar koppling mellan konservativa värderingar och högeråsikter oberoende av parti.

Vänsterförbundet och Gröna i ett vänstergrönt hörn

I den motsatta ändan av fyrfältet finns De Gröna och Vänsterförbundet. Också här syns en tydlig koppling mellan vänsteråsikter och socialliberala värderingar, så gott som alla av partiernas kandidater är vänsterliberala.

I vår jämförelse är De Grönas kandidater överlag mer liberala, medan Vänsterförbundets kandidater är mer vänster.

Koordinatsystem med två axlar som visar kandidaternas värderingar. De Grönas och Vänsterförbundets kandidater ligger nära varandra i det vänsterliberala hörnet.
Bildtext Vänsterförbundets kandidater ligger lite vänster om De Gröna som är snäppet mer liberala i medeltal.

Inom De Gröna har det pågått en debatt om huruvida partiet profilerar sig för långt till vänster. Det här eftersom det finns en risk att partiet förlorar mer högersinnade väljare till andra partier, samtidigt som man tvingas konkurrera med Vänsterförbundet och Socialdemokraterna om vänsterväljarna.

Därtill ligger De Grönas ordförande Maria Ohisalo klart till vänster om partiets medeltal. Ohisalos distans till partimedeltalet är större än för någon annan av de stora partiernas ordförande.

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson är samtidigt mer liberal är partiets medeltal.

Mittenpartier och ett högerliberalt alternativ

De övriga stora partierna placerar sig närmare mitten. Socialdemokraterna är främst vänsterliberala, medan Centern, Kristdemokraterna och Rörelse Nu är mer högerkonservativa.

Rörelse Nu grundades med tanken att ge medborgarna större inflytande över beslutsfattandet utan partipolitik och ideologi. Nu placerar sig ändå största delen av partiets kandidater i den högerkonservativa rutan omkring partiets ordförande Harry Harkimo.

Överlag placerar sig nästan alla kandidater nära en diagonal linje mellan vänsterliberal och högerkonservativ. De som är konservativa är oftast mer höger och de som är liberala är mer vänster.

Koordinatsystem med två axlar som visar kandidaternas värderingar. Liberalpartiets kandidater är högerliberala.
Bildtext Liberalpartiet hade det största stödet bland småpartierna i Yles senaste partimätning.

Ett undantag är ändå Liberalpartiet som främst har högerliberala kandidater.

Liberalpartiet är ett litet högerparti som i dagsläget inte har en enda plats i riksdagen, men som i Yles senaste partimätning seglade upp som det största av småpartierna. En möjlig fördel för partiet är att de verkar ha hittat en egen nisch på den politiska kartan.