Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Studie: Tonåringar som dricker energidryck använder mer rusmedel och sover sämre

Dryckeshyllan i en matbutik.
Bildtext Utbudet är stort och blir bara större, men dryckerna går hand i hand med ohälsamma levnadsvanor bland unga.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Skillnaderna mellan unga som inte dricker energidryck och de som gör det veckovis är stora. Enligt studien vid Jyväskylä universitet har de tonåringar som dricker dryckerna skadligare levnadsvanor och sämre upplevd hälsa än andra.

Huvudvärk, nedstämdhet, mag- och ryggsmärtor. Det här är tre symtom, bland flera, som personer i åldern 13–15 år som dricker energidryck oftare har än jämnåriga icke-användare.

Studien, i vilken resultatet framkommer, hänvisar till en störning i den ungas dygnsrytm. De som dricker energidrycker minst en gång i veckan hoppar oftare över frukosten, sover mindre och sämre än andra. Kan de koffeinhaltiga dryckerna verkligen ha en så stor inverkan?

”Utifrån vår forskning går det inte att säga om energidrycker orsakar sömnstörningar eller om unga som redan lider av sömnstörningar dricker energidrycker. Det är nog både och, men man kan säga att energidrycker knappast har en positiv effekt på en ung persons sömnvanor”, säger doktoranden Maija Puupponen i ett pressmeddelande.

Dricker, röker och snusar mer

Tobak, både i cigarett- och snusform, alkohol och cannabis används mer flitigt av tonåringar som dricker energidryck. Puupponen påminner om att också koffein är ett psykoaktivt ämne, en drog, och oroar sig för kombinerad användning av flera substanser.

I internationella studier har tidigare framkommit att speciellt alkohol ofta används samtidigt som energidrycker.

Asiakas juomahyllyn luona ruokakaupassa.
Bildtext – Reklam skapar illusionen av att energidrycker behövs för vardagen, studier och hobbyer eller som en lösning på trötthet, säger Puupponen.
Bild: Tiina Jutila / Yle

”Användning av energidrycker är vanligt, så vi har ett stort antal barn och unga som vid användning av energidrycker regelbundet utsätts för psykoaktiva stimulantia som påverkar det centrala nervsystemet”.

Dryckerna, med en stimulerande effekt liksom kaffe, marknadsförs ofta i sport- och studiesammanhang och reklamerna når ut till unga.

”För vissa ungdomar kan sporadisk användning av energidrycker vara relaterad till exempelvis träning eller sportprestationer. Fenomenet kan åtminstone delvis förklaras av marknadsföringen av energidrycker”.

De långsiktiga effekterna av kontinuerlig användning av energidrycker är okända. Utifrån forskningsdatan, insamlat om 2 429 ungdomar mellan 13 och 15 år, går det heller inte att fastställa orsak och verkan.

Men Puupponens budskap är tydligt: ​​användningen av energidrycker är kopplad till flera ogynnsamma hälsofaktorer, redan hos 13-åringar.

”Om man vill påverka konsumtionsvanorna kring energidryckers behöver man mer information om orsakerna bakom användningen, som eventuella ungdomskulturella faktorer”.