Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kenneth Flythström sköter tekniska direktörens jobb i Sjundeå

Byggnadstillsynschef Kenneth Flythström sköter tillfälligt posten som teknisk direktör i Sjundeå fram till årets slut.

Sjundeås tidigare tekniska direktör Markus Moisio har lämnat tjänsten för att istället bli teknisk direktör i Lojo.

Sjundeå kommnstyrelse beslöt i går (6.3) att inte rekrytera någon ny teknisk direktör.

Orsaken är de stora förändringar som skett inom det kommunala arbetet, bland annat på grund av social- och hälsovårdsreformen.

Kommunen ska nu granska organisationsstrukturen och ändra den så att den passar den kommande verksamheten.

Den tekniska direktörens uppgifter kommer istället att omfördelas internt.

Relaterat

Korsholm väljer kanslichef i kväll

Kommunstyrelsen i Korsholm väljer ny kanslichef på sitt möte på måndag kväll.

Tre personer har intervjuats för tjänsten; Petra Ollus, Marcus Beijar och Niklas Granö. Marcus Beijar har sedermera valts till kommunens förvaltningsdirektör.

Förslaget är att styrelsen väljer ekonomie magister Petra Ollus till ny kanslichef.

Uppdatering: styrelsen valde Petra Ollus.

Borgås stadsdirektör Ujula har sökt jobbet som kanslichef i Helsingfors

Jukka-Pekka Ujula, som är stadsdirektör i Borgå, har sökt jobbet som kanslichef vid Helsingfors stad.

Kanslichefen är Helsingfors stads högsta tjänsteinnehavare, som leder stadens centralförvaltning och är chef för stadskansliet, som lyder under stadsstyrelsen.

Kanslichefen är också föredragande för stadsstyrelsen, dess sektioner och borgmästaren och är chef för stadens fyra sektorchefer.

Tjänsteperioden är sju år. Allt som allt nio personer sökte tjänsten.

Ujula intervjuas som bäst också för jobbet som stadsdirektör i Vanda.

Korsholm väljer ny förvaltningsdirektör

Korsholm väljer ny förvaltningsdirektör nästa vecka.

Kommunstyrelsens förslag är att (politices magister) Marcus Beijar, som är tf förvaltningsdirektör, väljs till tjänsten.

Enligt styrelsens ordförande Carola Lithén (SFP) stod valet mellan flera starka kandidater. Det slutliga valet görs av fullmäktige nästa vecka.

Fem personer sökte tjänsten.

Tre namn vidare i valet av Vandas nästa stadsdirektör

Valet av ny stadsdirektör i Vanda har tagit ett steg framåt. I fredags valde en nomineringskommitté ut tre kandidater för intervjuer.

De är Katri Kalske som just nu fungerar som Vandas biträdande stadsdirektör för bildningsväsendet, Lahtis stadsdirektör Pekka Timonen och Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Efter de första intervjuerna genomförs lämplighetstester och en andra intervju. Efter det väljer stadsfullmäktige vem som efterträder Ritva Viljanen som Vandas nästa stadsdirektör.