Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

”Misstroende, missförstånd och besvikelser” – istid i relationerna mellan regeringarna i Berlin och Warszawa

Tysk gränspost vid floden Neisse.
Bildtext Det knakar i det gränsöverskridande samarbetet mellan de tyska och polska regeringarna.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

De traditionellt svåra relationerna mellan Tyskland och Polen är för tillfället ännu mer ansträngda än vanligt. Bakom utvecklingen ligger bland annat upptakten till det pågående Ukrainakriget, men också det kommande parlamentsvalet i Polen.

– Relationerna mellan de tyska och polska regeringarna är mycket svåra. Relationerna präglas för tillfället av misstroende, missförstånd och besvikelser.

Det här är ord och inga visor med tanke på varifrån uttalandet kommer. Bakom kommentaren står nämligen socialdemokraten Dietmar Nietan som är den tyska regeringens koordinator för det tysk-polska samarbetet.

Han vill ändå i samma andetag betona att de dåliga relationerna enbart präglar samarbetet på regeringsnivå, går man ner till gräsrötterna kommer man betydligt bättre överens.

– Tyvärr är det ändå så att problemen på regeringsnivå också börjar överskugga det övriga samarbetet, till exempel inom ekonomi och handel, fortsätter Nietan.

Förbundsdagsledamoten Dietmar Nietan.
Bildtext Relationerna mellan de tyska och polska regeringarna är mycket svåra, säger förbundsdagsledamoten Dietmar Nietan som är den tyska regeringens koordinator för det tysk-polska samarbetet.
Bild: photothek.net

Besvikelse över tysk Rysslandspolitik

Att de redan av historiska skäl svåra relationerna länderna emellan har utvecklats i den här riktningen ligger enligt Dietmar Nietan på bägge parter.

– Det beror dels på politiska misstag som har gjorts i Tyskland. Att man inte tog Polen och de baltiska länderna i beaktande då man gick in för bygget av de rysk-tyska Nord Stream-gasledningarna.

Enligt Nietan sågs gasledningarna i Tyskland som rent nationella projekt och de genomdrevs utan att de östliga grannländernas åsikter togs i beaktande. Det här skedde trots att det enligt Polenombudet alltid fanns stora geopolitiska risker sammankopplade med gasledningarna.

– Den tyska hållningen till Putins Ryssland förändrades inte heller märkbart efter annekteringen av Krim, trots att man i Polen och Baltikum allra senast då hade förhoppningar om att Tyskland skulle ta den östeuropeiska oron på större allvar.

Som tysk socialdemokrat är Nietan också mån om att poängtera att han redan som ung förbundsdagsledamot i början av 2000-talet tog upp striden med den dåvarande förbundskanslern Gerhard Schröder om att den tyska Rysslandspolitiken är inne på fel linje.

”För Kaczynski är Tyskland en fiende”

– Till de tyska misstagen kommer att Polen i snart åtta år har styrts av det nationalkonservativa Lag och Rättvisepartiet PiS, vars starke man Jarosław Kaczynski ser Tyskland som ett hot med tanke på i vilken riktning han vill styra Polen, fortsätter Nietan.

Kort sammanfattat kan man beskriva Kaczynskis argumentering som att Tyskland genom EU försöker pracka på Polen värderingar som landet inte behöver. En i Kaczynskis ögon dekadent politik som går emot de konservativa värderingar som hans Polen står för.

I slutet av fjolåret kritiserade Kaczynski tysk dominans i Europa och konstaterade att Tyskland nu med fredliga medel vill uppnå samma mål som man tidigare militärt misslyckades med.

– Också utan Nord Stream 1 och 2 och med en mer kritisk hållning till Putin, så skulle Kaczynski fortsättningsvis se Tyskland som en fiende. Och i det polska valet på hösten gäller det nu att besegra de krafter som fortfarande är välvilligt inställda till Tyskland.

– Man kan alltså säga att de tysk-polska relationerna har fallit offer för tyska misstag och en allt starkare intern kulturkamp inom Polen, slår Nietan fast.

Problemfritt på gräsrotsnivå

När jag stiger in i Krakauer Haus, ett polskt kulturcentrum beläget vid ett av tornen i stadsmuren runt Nürnberg, verkar de isiga relationerna mellan Berlin och Warszawa ändå rätt avlägsna.

Här kretsar diskussionen främst kring kulturevenemang och resor till Polen.

– För tillfället stöder vi bland annat arbetet med ukrainska flyktingar i Polen, säger Walter Plachetta när han redogör för det tysk-polska sällskapets verksamhet.

Såväl det lokala sällskapets ordförande Plachetta som viceordföranden Ewa Keller-Wielopolska slår fast att de nuvarande problemen främst finns att finna på en politisk nivå.

– Bara politikerna skulle behandla varandra jämbördigt, så skulle problemen också vara mindre. Men jag ser att det här från tysk sida inte riktigt är fallet och man får intrycket av att något inte stämmer politikerna emellan.

– Men så här på gräsrotsnivå ser jag nog att relationerna fortfarande är goda, säger Keller-Wielopolska.

Ewa Keller-Wielopolska och Walter Plachetta
Bildtext Ewa Keller-Wielopolska och Walter Plachetta är aktiva inom det tysk-polska sällskapet i Nürnberg.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Att det i Polen finns en stor besvikelse över den tyska Rysslandspolitiken har man ändå stor förståelse för.

– Ja, man misstog ju sig nog. Man var Michail Gorbatjov tacksam, men det var samtidigt fel att tro att det som han stod för skulle bli något bestående, säger Plachetta.

– Besvikelsen är nog berättigad för Tyskland har skött sitt umgänge med Ryssland över huvudet på Polen. Historiskt sett var det här inte heller något nytt säger, säger Keller-Wielopolska.

”Tyskland under lupp”

Också regeringens Polenombud Dietmar Nietan har en stor förståelse för den besvikelse som finns i Polen gällande den tidigare tyska Rysslandspolitiken.

– Man kan säga att Tyskland för tillfället är under lupp, inte bara i Polen utan också i de baltiska länderna. De som är välvilligt inställda till Tyskland ser att vi säkerhetspolitiskt rör oss i rätt riktning, men samtidigt måste vi nu verkligen också leva upp till de här förväntningarna, säger regeringskoordinatorn Nietan.

Samtidig ser han det ändå som ett problem att den polska regeringen gör en skandal av varje tysk återhållsamhet i att skicka en viss sorts vapen till Ukraina.

Det här gällde nu senast beslutet om Leopard-stridsvagnarna, där man från den polska regeringens sida har gjort det till sin förtjänst att man till slut fick Tyskland att gå med på att leverera stridsvagnarna.

– Jag känner förbundskansler Olaf Scholz sedan tiotals år tillbaka och om det är en sak han håller fast vid så är det att inte låta sig pressas till ett beslut, varken från mediernas eller från en polsk regerings sida.

– Här handlar det bara om det narrativ PiS kör med, det vill säga att allt Tyskland gör är dåligt och går för långsamt, fortsätter Nietan.

Antityska toner att vänta

Dietmar Nietan är därför övertygad om att årets polska valrörelse inte kommer att sakna antityska tendenser.

En beståndsdel i valkampanjen är från PiS sida redan nu krav om skadestånd för den tyska ockupationen under det andra världskriget. Summan som man från polsk sida har talat om uppgår till 1,3 biljoner euro.

– Ingen tysk regering kommer någonsin att betala några skadestånd. Men samtidigt kunde man visa beredskap att stödja på andra sätt, till exempel genom att bidra till östeuropeiskt luftförsvar eller gå in med pengar för att finansiera gemensamma framtidsprojekt.

Enligt Nietan kunde de här motförslagen vara ett sätt att tackla kraven i stället för att bara säga nej.

– Men den tyska regeringen vill i nuläget inte ens försöka, trots att jag är av åsikten att man inte ska låta sig avskräckas av den antityska politiken.

– Jag vill själv i mitt arbete försöka se till att man som del av den tyska vändningen nu kunde visa upp större empati i samarbetet med länderna i Östeuropa.

För en person som arbetar med att samarbetet mellan Polen och Tyskland ska fungera så smidigt som möjligt kommer i vilket fall som helst månaderna inför valet att vara en utmaning.

– I Tyskland får jag förklara att Polen är mer än bara Kaczynski och att ungefär hälften av polackerna egentligen vill ha bort honom. I Polen försöker jag igen förklara att Tyskland har lärt sig av sina tidigare politiska missar. Att kritiken mot Tyskland är berättigad, men att man nu också måste ge oss en chans, säger Dietmar Nietan.