Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Busstrafiken till Sundom görs om – Vasa hoppar av samarbete med NTM-centralen om linje 60

En buss lämnar busshållplatsen.
Bild: Markus Bergfors / Yle

Busslinje 60 i Vasa, som trafikerat från centrum till Sundom och vidare till Malax, upphör i sin nuvarande form på fredag. Exakt hur trafiken ser ut på måndag den 13 mars är än så länge oklart.

Busslinje 60 har hittills varit en regional linje som NTM-centralen, Vasa stad och Malax kommun gemensamt upphandlat. Linjen har trafikerats av Vekka Group som också sköter Vasas och Korsholms gemensamma kollektivtrafik Lifti.

På grund av upprepade avtalsbrott sa NTM-centralen i februari upp avtalet med Vekka. Det har varit problem med tidtabellen, uteblivna turer och för gamla bussar, och tidigare hette det att en annan trafikant tar över linjen från den 13 mars.

En buss kör på Vasaesplanaden.
Bild: Markus Bergfors / Yle

Nu visar det sig ändå att så inte sker. Vasa stad har dragit sig ur samarbetet med NTM-centralen och Malax kommun och tänker sköta kollektivtrafiken till Sundom själva.

– Det var redan från början emot våra egna önskemål att linjen skulle gå ända till Malax, säger Pertti Hällilä, chef för kollektivtrafiken på Vasa stad.

Hällilä säger att trafiken till och från Sundom ska köra ”ungefär enligt den nuvarande tidtabellen” men att preciseringar kommer att göras och att antalet turer kommer att ökas.

Av allt att döma är det Vekka som kommer att sköta trafiken till Sundom också under våren.

– Vi gör en ny konkurrensutsättning på trafiken till Sundom i juni, säger Hällilä.

NTM-centralen överraskad

NTM-centralen å sin sida startar på måndag upp en ny linje från Malax, som kör längs Strandvägen till Campus Kungsgården och Liselund.

– Det överraskade oss att Vasa stad drog sig ur det här samarbetet, säger Miika Hautala, kollektivtrafikansvarig vid Södra Österbottens NTM-central.

Vasas och Korsholms kollektivtrafik Lifti opereras av bussbolaget Vekka Group sedan förra sommaren. Det första året har kantats av olika problem och utbrett missnöje med trafiken.

Diskussion om artikeln