Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Här är småpartierna som dyker upp i din valkompass men som du kanske aldrig hört om

Bildcollage med tre bilder, ett reklamblad för Kristallpartiet, en kandidat vid Sinimusta Liikes kampanjtält och Feministiska partiets banderoll.
Bildtext Skillnaderna mellan småpartierna är enorma. Kristallpartiet framför alternativa syner på beslutsfattande, Sinimusta Liike tar inspiration av 30-talets fascister medan Feministiska partiet betonar åtgärder mot diskriminering.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle // LEHTIKUVA / SAARA PELTOLA // Tiina Jutila / Yle

Det räcker inte med att en kandidat får mycket röster för att ett parti ska få en ledamot i riksdagen. För att lyckas behövs en lång lista med bra kandidater – helst i Nylands valkrets.

Det finns 24 registrerade partier i Finland och under hälften av dem har invalda i riksdagsledamöter. Nästan alla ställer ändå upp kandidater i riksdagsvalet och finns med bland annat i Yles valkompass.

Småpartierna har klart sämre chanser i valet än de etablerade partierna.

– Det kräver väldigt hårt arbete av ett litet parti att få in ens en kandidat. Det beror på vårt valsystem i Finland, säger Markku Jokisipilä, direktör för centret för riksdagsforskning vid Åbo universitet.

Jokisipilä säger att det behövs en stor mängd bra kandidater för att ha chanser att få en kandidat invald i en valkrets.

– Det räcker inte med endast en synlig kandidat.

Vissa av partierna har insett att det lönar sig att taktisera och satsa hårt på den största valkretsen Nyland, där de kan ha en chans.

Markku Jokisiplä lutar mot ett räcke på en gångbro.
Bildtext Markku Jokisipilä säger att Finlands valsystem gör det svårt för småpartier att hävda sig. Åtminstone utanför Nylands valkrets.
Bild: Hannu Vähämäki / Yle

Trots att småpartierna inte har så stora chanser att ta sig in i riksdagen anser Jokisipilä inte att det finns någonting sådant som bortkastade röster.

– Även om partiet inte får en enda riksdagsledamot så kollar ändå de övriga partierna på resultatet för att se vilka frågor som berör väljarna.

Många av småpartierna är okända för den stora allmänheten. Samtidigt kan deras marknadsföringsmaterial vara svårt att greppa eller till och med missledande. Svenska Yle har gjort en översikt över de små partierna inför riksdagsvalet den 2 april.

Endast registrerade partier är med i översikten. Också valmansföreningar kan ställa upp kandidater i valet. Det är inte alla partier som har svenska namn.

Djurrättspartiet

Ordförande: Jaakko Perttunen.

Djurrättspartiet har kandidater i sex olika valkretsar.

Djurrättspartiet fokuserar på att förbättra djurens ställning i samhället, från produktionsdjur till djur i naturen.

Feministiska partiet

Ordförande: Emilia Taskinen.

Feministiska partiet har kandidater i valkretsarna Helsingfors, Nyland och Birkaland.

Feministiska partiet är ett socialliberalt parti som vill främja jämställdhet och motverka diskriminering. Partiet vill ge en röst åt utsatta grupper i samhället och bland annat förbättra invandrarnas ställning.

Finlands Kommunistiska Parti

Ordförande: Liisa Taskinen.

Finlands Kommunistiska Parti har kandidater i elva valkretsar.

Finlands Kommunistiska Parti (FKP) är ett yttervänsterparti. Partiet vill sätta stopp för marknadsstyrning och kapitalism, det vill säga öka statens makt och begränsa företagens vinster. FKP vill öka finansieringen för vård och välfärdstjänster. Partiet är emot Nato.

Finlands Kommunistiska Parti kan ses som det äldsta av småpartierna i Finland. På 90-talet bröt sig FKP ur Vänsterförbundet, som i sin tur hade grundats ur spillrorna efter det gamla kommunistiska partiet i Finland.

Finska Folket Först

Ordförande: Riikka Salmi.

Finska Folket Först har kandidater i sex valkretsar.

Finska Folket Först (FFF) är ett nationalkonservativt parti som är emot EU, migration och islam. Partiet vill bland annat tillåta hatretorik som gäller religion genom att ändra lagen om hets mot folkgrupp.

Finska Folket Först har sin grund i protesterna riktade mot flyktingar och mot Finlands migrationspolitik efter att antalet asylsökande ökade markant i mitten av 2010-talet.

Finska Folket Först, Frihetsalliansen, Kristallpartiet och Vallankumouspuolue har ingått ett riksomfattande valförbund.

Frihetsalliansen

Ordförande: Ossi Tiihonen.

Frihetsalliansen har kandidater i alla valkretsar förutom Åland.

Frihetsalliansen (FA) är ett nationalkonservativt parti som betonar personlig frihet. Kritik mot coronarestriktionerna är centralt. FA vill bland annat lämna EU och slopa lagarna som förbjuder hatretorik. Partiet är emot obligatorisk skolsvenska, men vill bevara svenskan som nationalspråk och också trygga service på samiska.

Partiets ordförande Ossi Tiihonen hoppade först över från Sannfinländarna till Valta Kuuluu Kansalle. Men Tiihonen blev besviken på Ano Turtiainens ledarskap och Rysslandsvänliga linje och grundade Frihetsalliansen. På kort tid har Tiihonen lyckats locka med en ganska stor grupp personer från Sannfinländarna och Valta Kuuluu Kansalle.

Finska Folket Först, Frihetsalliansen, Kristallpartiet och Vallankumouspuolue har ingått ett riksomfattande valförbund.

Korjausliike

Ordförande: Petri Roininen.

Korjausliike har kandidater i valkretsarna Helsingfors, Nyland, Sydöstra Finland och Uleåborg.

Korjausliike är ett högerkonservativt parti som vill minska statens skuldsättning, sänka skatterna och minska byråkratin.

Korjausliike hette tidigare De Blåa, före det Blå Framtid, och har sina rötter i Sannfinländarna. Partiet skapades år 2017 efter att Sannfinländarna hade valt Jussi Halla-aho till ordförande. Följden var att 20 riksdagsledamöter, med Timo Soini i spetsen, lämnade Sannfinländarna och grundade Blå framtid som satt kvar i Juha Sipiläs (C) regering.

Partiet har ingått valförbund med Centern och Kristdemokraterna i Helsingfors.

Kristallpartiet

Ordförande: Juho Lyytikäinen.

Kristallpartiet har kandidater i tio valkretsar.

Kristallpartiet betonar alternativa förhållningssätt till samhället. Partiet är nationalistiskt och vill lämna EU. Partiet är också kritiskt mot coronarestriktionerna.

Finska Folket Först, Frihetsalliansen, Kristallpartiet och Vallankumouspuolue har ingått ett riksomfattande valförbund.

Liberalpartiet

Ordförande: Lassi Kivinen.

Liberalpartiet har kandidater i tio valkretsar.

Liberalpartiet är det enda högerliberala partiet. Liberalpartiet betonar individuell frihet och företagsamhet, samtidigt som partiet vill minska den offentliga förvaltningen genom omfattande nedskärningar. Partiet seglade upp som det största av småpartierna i Yles senaste opinionsmätning.

Liberalpartiet hette ursprungligen Kansallinen Viskipuolue, alltså Whiskypartiet. Rörelsen grundades år 2014 som en protest mot ett myndighetsbeslut att förbjuda ordet Whisky i namnet på ett evenemang. Namnet byttes till Liberalpartiet år 2016.

Medborgarförbundet

Ordförande: Päivi Järnfors.

Medborgarförbundet har kandidater i Nyland, Birkaland och Vasa valkrets.

Medborgarförbundet vill öka det lokala beslutsfattandet, bland annat genom att lämna EU. Partiets kandidater är på den konservativa sidan i Svenska Yles jämförelse. Det kan nämnas att principprogrammet finns även på svenska.

Piratpartiet

Ordförande: Pekka Mustonen.

Piratpartiet har kandidater i sju valkretsar.

Piratpartiet betonar individuell frihet, med fokus på det digitala samhället. Partiet protesterar mot statlig kontroll och mot teknologijättarnas makt.

Partiet har sin bakgrund i piratrörelsen som uppstod som en reaktion mot myndigheternas tillslag mot fildelningssajter för snart tjugo år sedan.

Sinimusta Liike

Ordförande: Tuukka Kuru.

Sinimusta Liike har kandidater i valkretsarna Nyland, Egentliga Finland, Birkaland och Mellersta Finland.

Sinimusta Liike är ett nationalistiskt, fascistiskt och öppet rasistiskt parti med kopplingar till nynazismen.

Sinimusta Liike grundades av tidigare sannfinländare, efter att Sannfinländarna bröt banden med sin ungdomsorganisation år 2020 på grund av ungdomsorganisationens rasistiska linje. Sinimusta Liike registrerades år 2022. Partiets färger och namn, blått och svart, har koppling till den fascistiska Lapporörelsen som var aktiv kring år 1930.

Valta kuuluu kansalle

Ordförande: Ano Turtiainen.

Valta Kuuluu Kansalle har kandidater i alla valkretsar förutom Åland.

Valta Kuuluu Kansalle (VKK) är ett nationalkonservativt parti som betonar direkt demokrati och folkomröstningar, trots att makten i själva partiet är starkt knutet ordförande Ano Turtiainen och ett fåtal personer som står honom nära. Turtiainen har profilerat sig som vaccinkritiker och var emot begränsningar under pandemin. Han har också tagit Rysslands parti i kriget i Ukraina och sprider rysk propaganda.

Ordförande Ano Turtiainen är en riksdagsledamot som ursprungligen valdes in för Sannfinländarna. Turtiainen grundade Valta Kuuluu Kansalle efter att han sparkades ut ur Sannfinländarna. Bakgrunden var att Turtiainen hade hånat George Floyd som dödats av poliser i USA, och att Turtiainen hade betett sig hotfullt i riksdagen. På senaste tid har partiets verksamhet präglats av inre konflikter och missnöje med Turtiainens ledarskap. Partiets beslutsfattande är centrerat nära Turtiainen och endast ett fåtal medlemmar har rösträtt.

Öppna Partiet

Ordförande: Petrus Pennanen.

Öppna Partiet har kandidater i valkretsarna Helsingfors och Lappland.

Öppna Partiet är ett progressivt parti som vill bekämpa klimatförändringen, införa basinkomst och legalisera cannabis.

Piratpartiets tidigare ordförande Petrus Pennanen grundade Öppna Partiet efter hans misslyckade försök att slå ihop Piratpartiet med Liberalpartiet år 2019. Piratpartiet valde en annan ordförande och Pennanen lämnade piraterna.