Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Vårdanställda får dubbelt så stora löneförhöjningar som exportbranscherna: 13,2 procent på två år

Uppdaterad 08.03.2023 17:07.
Tehys och Supers demonstranter höjer nävarna framför riksdagshuset.
Bildtext Närvårdarfacket Supers och sjukskötarfacket Tehys demonstration den 16 september 2022 framför riksdagshuset. Nu får vårdaranställda en rejäl löneförhöjning som är dubbelt högre än exportbranschernas lönepåslag.
Bild: Silja Viitala / Yle

Kommunernas och välfärdsområdenas anställda får en rejäl löneförhöjning med anledning av exportbranschernas nya avtal.

Löneförhandlingarna mellan Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och de anställda vid kommunerna och välfärdsområdena har avslutats på tisdagen.

Parterna har nått en lösning om den klausul som höjer de kommunalt anställdas löner. Kommunernas och välfärdsområdenas anställda får alltså ännu högre lönepåslag för åren 2023 och 2024 än man tidigare kommit överens om.

Klausulen ser till att löneförhöjningarna för de anställda vid kommunerna och välfärdsområdena är högre än inom exportbranschen.

Minskar lönegapet mellan män och kvinnor

Vårdanställda får den största löneökningen. De får enligt fackförbunden Tehys och Supers pressmeddelande en löneförhöjning på 13,2 procent under två års tid. De får 6,7 procent första året (inklusive en engångsersättning på 467 euro) och 6,5 procent andra året.

Enligt den nu överenskomna klausulen tillsammans med löneuppgörelsen förra året, stiger de uppgiftsbaserade lönerna inom social- och hälsovårdsbranschen enligt Tehy och Super i medeltal med 20,9 procent åren 2022 till 2027.

”Löneförhöjningarna är historiska”, skriver vårdfacken i sitt pressmeddelande.

– Det här betyder att social- och hälsovårdsbranschens löner stiger nästan med det dubbla jämfört med exportbranscherna, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen i pressmeddelandet.

– Tack vare den här uppgörelsen minskar de kvinnodominerade branschernas lönegap jämfört med de mansdominerade branscherna, säger Supers ordförande Silja Paavola i samma pressmeddelande.

Lärarnas löner höjs med 8,1 procent

Exportbranscherna har fått en 7 procents löneökning plus engångsersättningar. Hit hör teknologi- och kemiindustrin samt Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s avtal för långtradarchaufförer.

Förhandlingsorganisationen Fosu, de kommunalt anställdas union JAU (JHL och Jyty) och arbetsgivarorganisationen KT avtalade förra sommaren om att de kommunalt anställdas löner ska kopplas ihop med exportbranschens löner.

Överenskommelsen innebar att om löneförhöjningar skulle överstiga 1,9 procent inom exportbranschen så skulle detta beaktas för kommunernas och välfärdsområdenas del.

Katarina Murto från Fosu har räknat ut att lärarnas löner kommer att höjas med 4,1 procent i år och 4 procent nästa år, plus en engångsersättning på 467 euro den sista juni.

Utöver engångsersättningen på 467 euro får anställda inom småbarnspedagogiken en engångsersättning på antingen 120 eller 150 euro. Också den betalas ut i slutet av juni.

KT: ”Lite dyrt blev det ju”

”De privata branschernas uppgörelser höjer kommun- och välfärdsbranschens personalkostnader”, skriver KT i sitt pressmeddelande.

Dagens löneuppgörelse höjer enligt KT arbetsgivarens bestående personalkostnader med 1 procent i år och 1,1 procent nästa år.

Trots att det blev en dyr överenskommelse är arbetsgivarorganisationen KT nöjd med att parterna kunde komma överens utan att koppla in en förlikningsnämnd.

– Nu är alla löneförhöjningar avgjorda så det är ju en stor lättnad. Dessutom har vi fått ett nytt allmänt avtal för välfärdsområdena. Allt bär oss framåt nu, säger Henrika Nybondas-Kangas till Svenska Yle.

En engångsersättning till alla anställda inom kommunerna och välfärdsområdena betalas ut i juni. Alla får 467 euro. Ersättningarna höjer personalkostnaderna med ytterligare 1,1 procent i år enligt KT.

Kommunerna och välfärdsområdena sysselsätter 434 000 löntagare, vilket utgör en femtedel av Finlands löntagare.

Artikeln uppdaterades 7.3. kl 18 med en kommentar av Henrika Nybondas-Kangas