Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Oro i Sjundeå för muddringsmassor till havs: ”Den hotade havsöringen kan skadas”

Ett öringsyngel i vattnet.
Bildtext I januari 2022 berättade Yle Västnyland att öringarna i Sjundeå å lyckats hitta till de ställen i Brännmalmsbäcken som restaurerats.
Bild: Västra Nylands vatten och miljö

Sjundeå kommun och privatpersoner motsätter sig planerna på att dumpa muddringsmassor från krigshamnen i Obbnäs i havet på fastigheten Handsken mellan Kyrkslätt och Sjundeå.

Några privatpersoner har besvärat sig till Vasa förvaltningsdomstol efter att Regionförvaltningsverket i södra Finland godkänt att muddringsmassor dumpas cirka 2,5 kilometer från Obbnäs krigshamn.

Bakgrund

Förvaltningsdomstolen ber nu om ett genmäle från Sjundeås miljöskyddsmyndighet.

Miljö- och byggnadsnämnden möts i kväll (7.3) och i förslaget till nämnden står det att Sjundeå håller med privatpersonerna som motsätter sig att muddringsmassor dumpas nära kusten.

Nej redan i augusti 2022

Miljö- och byggnadsnämnden sa redan i augusti 2022 i ett utlåtande till Regionförvaltningsverket att nämnden inte godkänner det planerade dumpningsstället.

Nämnden krävde dumpning på öppet hav längre bort från kusten så att miljökonsekvenserna skulle bli mindre.

Den hotade havsöringen kan skadas om muddringsmassorna dumpas nära kusten

Förslag till text i genmälet

Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar nu att man på grund av tidtabellen inte kunde överklaga tillståndsbeslutet. Annars skulle man ha gjort det.

Nu kan nämnden i alla fall säga sin åsikt till Vasa förvaltningsdomstol.

Nämnden ska ta ställning till ett genmäle där det föreslås att nämnden kräver att dumpningen sker på kabelfabriken Prysmian Groups dumpningsområde eller motsvarande område på öppet hav. Då skulle dumpningens miljökonsekvenser bli mindre än om dumpningen sker vid kustområdet. Prysmian har muddrat leden i Pickalaviken till sin hamn.

Fördelar kan försvinna

Privatpersonerna konstaterar i sitt besvär att man har gjort mycket arbete för att skydda och förbättra Östersjöns kustvatten och kustekosystem.

I förslaget till genmäle från kommunens sida konstateras att dumpning av muddringsmassor i havet kan leda till att de fördelar man uppnått med skyddsåtgärderna försvinner.

”Den hotade havsöringen kan skadas om muddringsmassorna dumpas nära kusten, dessutom finns fritidsboende under en kilometer från platsen”, står det i förslaget till genmäle.

I Sjundeå å har man i åratal jobbat för att återställa öringens lekområden. Det finns begränsningar för när muddringsmassor får dumpas i havet: det får man göra mellan den 1 september och 15 april. Men havsöringens lekvandring börjar redan under vårfloden så dumpningstiderna överlappar i viss mån med öringens lekvandring.

I beredningen till genmälet kan man läsa att nämnden borde nämna att man är orolig för att man inte beaktat den mycket utrotningshotade havsöringen och dess livscykel i tillståndet.

”I tillståndet ska man beakta havsöringens möjligheter att vandra från havsområdet till Sjundeå å för att leka.”

Påverkas fiskled?

Sjundeå ås fiskled överlappar också till viss del det planerade dumpningsområdet. En fiskled innebär att man tryggar fiskarnas gång genom att förbjuda passivt fiske, alltså till exempel fiske med nät.

I genmälet föreslås det att kommunen nämner att det är kontroversiellt att man strävar efter att trygga fiskarnas gång med förbud mot passivt fiske, men att man på samma område får dumpa enorma mängder jord som har betydande negativa inverkningar på fiskar och havet.

Diskussion om artikeln