Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Konduktörerna har blivit färre på lokaltågen – allt fler turer körs obemannade, även på natten, berättar konduktören Mikael

Uppdaterad 09.03.2023 11:53.
En tåg står vid en perrong. Det är mörkt ute.
Bildtext Det har blivit oroligare på tågen, menar konduktören Mikael.
Bild: Malin Valtonen / Yle

På två år har konduktörerna minskat med en femtedel på Nylands lokaltåg. Säkerheten lider och allt fler tåg körs obemannade, berättar konduktören Mikael. Medan konduktörerna förr jobbade i par måste de nu jobba ensamma.

– Om vi har sjukfrånvaro i lokaltrafiken så använder man inte längre övertidsresurser för att lappa den. Nattåg bemannas bara om det finns personal, vare sig det är frågan om veckodagar eller veckoslut, säger konduktören Mikael.

Mikael har jobbat som konduktör i mer än fem år för statens järnvägsbolag VR.

Han heter egentligen något annat, men han figurerar med fingerat namn, eftersom konduktörerna inte får berätta om bolagets affärer.

– Jag jobbar inom lokaltrafiken i Nyland, på tåg från Sjundeå i väst till Kouvola och Kotka hamn i öst, och ända till Tammerfors och Nokia i norr.

Det känns som att då bolagets resultat försämras så är det första man gör att man skär i säkerheten. Passagerarna är fast i ett slutet utrymme, och i de obemannade tågen så har de svårt att kontakta personalen

Mikael, konduktör

I Nyland trafikeras lokaltågenen av både Helsingforsregionens trafik HRT och VR. HRT-området sträcker sig från Sjundeå till Sibbo, och till Vanda och Kervo i norr. Lokaltågen till Riihimäki och Lahtis körs till exempel av VR.

HRT köper in konduktörstjänster av VR.

– Vi jobbar på både HRT:s och VR:s lokaltåg, ofta under samma dag, säger Mikael.

Konduktörernas antal har minskat drastiskt i lokaltrafiken under de två senaste åren. HRT:s avtal med VR gör det möjligt att minska konduktörsarbetstimmarna med maximalt tio procent per år – vilket de gjort både inför 2022 och 2023.

I och med det här har allt fler tåg blivit helt obemannade.

G-juna Riihimäen asemalla odottamassa lähtöä talvisessa maisemassa.
Bildtext Många lokaltåg körs utan konduktörer.
Bild: Riitta Tapiomäki / Yle

Obemannade nattåg

Bemanningen på nattåg har i det stora hela minskat.

– Förut hade vi ett konduktörspar i varje vagn. Sedan övergick vi till ett par per tåg, efter klockan nio på kvällen. Efter det blev det ett par per tåg efter klockan tio. Nu är praxisen att det räcker med en konduktör – även om man försöker se till att konduktörerna kan jobba i par, säger Mikael.

Konduktörens huvuduppdrag är att garantera säkerheten på tåget.

– Att ingripa i oroligheter, men också att åtgärda tågets tekniska fel. Till exempel kan bromsarna ibland fatta eld, då är vi de första som är på plats och släcker dem, säger Mikael.

Det har inte synts alls i vår feedback eller i våra passagerarenkäter, så vi bedömer att det var en bra lösning

Tuomo Lankinen, Helsingforsregionens trafik

Konduktörens sekundära uppdrag är att hjälpa passagerarna och kontrollera deras biljetter.

Fram till sommaren 2017 sålde konduktörerna även biljetter, men därefter beslöt HRT att sluta med biljettförsäljningen. I samband med det gick även VR över till samma praxis.

– Då gick vi över till en kontrollmodell, där vi i par kontrollerar biljetter, säger Mikael.

I februari i år förändrades den här praxisen så att konduktörerna kan jobba ensamma.

– VR:s bedömning var att det är tryggt, säger Mikael.

”Passagerarna är fast i ett slutet utrymme”

– Flera av mina kollegor är rädda. Det finns ingen hjälp att få, vilket höjer tröskeln att ingripa i situationer, man vill inte att de eskalerar, säger Mikael.

Han tycker att det finns en dubbelmoral i att konduktörerna ska kontrollera passagerarnas biljetter ensamma, medan HRT:s biljettkontrollanter aldrig jobbar ensamma.

Passagerarna har uttryckt sin oro, och på sociala medier ser man att folk skriver att det är väldigt oroligt – folk som röker, använder rusmedel eller spelar hård musik, då de vet att tåget är obemannat

Mikael, konduktör

Jouni Jokinen, huvudförtroendeman inom lokaltrafiken för JHL, bekräftar att det finns en oro bland konduktörerna för att servicenivån och säkerheten minskar på tågen. VR:s beslut om att konduktörerna kan arbeta ensamma har också väckt reaktioner.

– Konduktörerna ansvarar för tågets ordning. Men till exempel väktare jobbar inte heller ensamma. Södra Finland är också ett krävande område från ett ordningsperspektiv.

Hur har informationsgången och dialogen med arbetsgivaren fungerat?

– Det kan jag inte kommentera, säger Jokinen.

Kuvassa on HSL:n lipuntarkastajia, jotka käyttävät kasvomaskeja elokuussa 2020.
Bildtext HRT:s biljettkontrollanter jobbar alltid i team, medan konduktörer i dag kontrollerar biljetter även då de är ensamma.
Bild: Silja Viitala / Yle

HRT: ”VR har lämnat enskilda natturer obemannade”

– HRT:s ekonomi har varit väldigt trängd under coronapandemin. Vi kom fram till att det är bättre att fokusera konduktörstjänsterna till de tider där flest kunder rör sig, då alternativet var att minska på trafiken, säger Tuomo Lankinen, chef för tågenheten.

Minskningen i konduktörstjänsterna står för besparingar i hundratusentals euros klass.

Lankinen säger att konduktörerna i huvudsak blivit färre mitt på vardagarna.

– Där kunde vi minska tjänsterna utan att orsaka större olägenhet för passagerarna.

Han förklarar att HRT inte har minskat på antalet konduktörer alls under natten.

– Vi har en förpliktelse att ha en konduktör på tåget efter klockan 22. Sen vet jag att VR lämnat enskilda natturer obemannade, de har inte lyckats leverera den beställda tjänsten. Så vitt jag vet har de då lappat med väktare.

Biljettautomater på helsingfors centralstation
Bildtext Helsingforsregionens trafik slutade sälja biljetter på tågen år 2017.
Bild: Yle/Carolina Husu

– På HRT-området har vi inte några obemannade nattåg, där har inget ändrats, säger Mikael Punkki, servicechef på VR.

Han medger ändå att det är möjligt att tåg lämnas obemannade i Nylands lokaltågstrafik utanför HRT-området.

– Vi följer kund- och personalupplevelser mycket noga och prioriterar konduktörers arbete på de linjer och tidpunkter då konduktörer behövs som mest, säger Punkki.

Inga negativa effekter, säger HRT och VR

Enligt HRT:s bedömning har minskningen i antalet konduktörer inte orsakat några negativa effekter för passagerarna.

– Det har inte synts alls i vår feedback eller i våra passagerarenkäter, så vi bedömer att det var en bra lösning, säger Lankinen.

Det finns ännu inte några beslut om att minska antalet konduktörer i framtiden.

– Vi tänker inte ta bort konduktörerna från tågen, försäkrar Lankinen.

Minskningen i antalet konduktörer har inte heller lett till några uppsägningar, uppger VR.

– Vår feedback från passagerarna har varit väldigt positiv under början av 2023. Det finns inga tecken på att minskningen i antalet konduktörer skulle leda till några problem, säger Punkki.

Pendeltåg på station. Tågvärd väntar på att dörren ska öppnas.
Bildtext Helsingforsregionens trafik har minskat antalet konduktörer med en femtedel under de senaste två åren.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

”Folk röker på tåget då de vet att det är obemannat”

– Det känns som att då bolagets resultat försämras så är det första man gör att skära ner i säkerheten. Passagerarna är fast i ett slutet utrymme, och i de obemannade tågen så har de svårt att kontakta personalen. Man säger att man alltid kan ringa polisen om det blir problem, men det tar en stund innan de kommer på plats, säger konduktören Mikael.

Hans uppfattning är att det blivit oroligare på tågen.

– Passagerarna har uttryckt sin oro. På sociala medier ser man att folk skriver att det är väldigt oroligt – folk som röker, använder rusmedel eller spelar hård musik, då de vet att tåget är obemannat.

Hur tycker du att minskningen i antalet konduktörer syns i lokaltågen? Ta kontakt med reporter Lukas Rusk (lukas.rusk@yle.fi, 044 421 1703) och berätta om din erfarenhet.

Diskussion om artikeln