Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingåbon Carina Hedberg ska jobba för att stålverksplanerna i Joddböle blir verklighet

Uppdaterad 14.03.2023 16:41.
Carina Hedberg
Bildtext Carina Hedberg är född i Solberg i Ingå. Hon har jobbat både utomlands och i Finland, bland annat med att utveckla företag. Den första april blir hon utvecklings- och hållbarhetsdirektör på Blastr Green Steel i Finland.
Bild: Maria Wasström/Yle

Arbetet med att bygga ett fossilsnålt stålverk i Ingå går framåt. Planerna presenterades för Ingåborna i tisdags (7.3).

Det norska företaget Blastr Green Steel har fortsatt sitt arbete för att bygga en stålfabrik i Joddböle. Ett finländskt dotterbolag, Blastr Green Steel Oy, har grundats och vd Antti Kaikkonen har inlett sitt arbete på kontoret i Alberga i Esbo.

Carina Hedberg, Eric Roselius, Antti Kaikkonen och Fredrik Wittusen i Wilhelmsdal, Ingå.
Bildtext Carina Hedberg (Blastr), Eric Roselius (Ingå kommun), Antti Kaikkonen (Blastr) och Fredrik Wittusen (Blastr) deltog alla i invånarträffen på Wilhelmsdal.
Bild: Maria Wasström/Yle

Från och med början av april anställs också Ingåbon Carina Hedberg som utvecklings- och hållbarhetsdirektör på Blastr Green Steel i Finland. Hedberg är ekonom och har tidigare jobbat både utomlands och i Finland, bland annat med att utveckla startup-företag.

– Jag tyckte att det här var ett så spännande projekt och det är helt super för mig att få bidra med något tillbaka till Ingå. Jag har följt med hur företag investerar i den gröna omställningen på annat håll i Europa och är glad att någon också vågar investera här i Ingå och Finland, säger Hedberg.

Själv började hon faktiskt sin karriär just i Joddböle för omkring trettio år sedan, på kolkraftverket IVO. Kolkraftverket är nu rivet men det stod på samma plats där det eventuella stålverket ska byggas.

Hedberg, som pendlat till huvudstadsregionen i många år, är glad att det nu uppstår fler intressanta jobb också i Ingå.

Ingåbon Carina Hedberg blir direktör på Blastr i Finland

2:41

– Antingen kan Ingå vara en sovande omgivning dit man åker hem för att sova eller så kan vi skapa egna arbetsplatser här. Ingå har mycket att vinna på det här projektet, säger Hedberg.

Markägaren betalar

Ingå kommun ordnade i tisdags (7.3) ett invånarmöte på Wilhelmsdal. Kommunens planläggningschef Eric Roselius redogjorde för hur långt man kommit med planläggningen och vad som återstår att göra.

I januari ordnade Ingå kommun senast ett invånarmöte om planerna på ett stålverk i Joddböle och då var intresset från allmänheten betydligt större.

Programmet för deltagande och bedömning av detaljplanen Joddböle III finns nu framlagt till påseende. Planeringsområdet är närmare 300 hektar stort och ägs till största delen av Fortum.

En del av området har tidigare planerats för en datacentral men på grund av stålverksplanerna behövs en ny och annorlunda plan.

Arbetet är i full gång och det är meningen att det till hösten ska finnas ett förslag på en ny plan som eventuellt kan godkännas av fullmäktige ännu i slutet av detta år.

En halvtom sal i Wilhelsdal i Ingå.
Bildtext Denna gång fanns det gott om plats för åhörare då Ingå kommun ordnade invånarmöte om detaljplaneringen i Joddböle.
Bild: Maria Wasström/Yle

– Det är många utredningar som ska göras just nu. Jag tror Finlands alla större konsultbyråer är involverade på ett eller annat sätt, säger Roselius.

Utredningar som ska göras i samband med planläggningen är bland andra följande: säkerhetsutredning, bullerutredning, trafikutredning, naturhänsynsutredning, ekonomisk bedömning och helhetskonsekvensbedömning.

Dessa utredningar görs av konsultbyråer men det är i huvudsak markägaren, det vill säga Fortum, som står för kostnaderna. Dessutom kommer en miljökonsekvensbedömning att utföras på uppdrag av Närings- trafik- och miljöcentralen.

Nästa steg är att utföra alla behövliga utredningar innan planen läggs fram för allmänheten igen och myndigheter att ge utlåtanden.

Önskas: ammoniakfabrik

Detaljplanen görs upp så att den också möjliggör en fossilsnål ammoniakfabrik, en solenergipark och eventuell annan industri på området.

– I det här skedet finns det ännu ingen aktör som ska producera den gröna ammoniaken i Joddböle men vi förhandlar med olika parter. Läget är mycket lämpligt för sådan industri, säger Esa Suoninen på Fortum.

Den fossilsnåla ammoniaken kunde användas i gödselindustrin och som råvara till fartygsbränsle, uppger Suoninen.

Blastr planerar vidare

Också Blastr Green Steels norska vd Fredrik Wittusen besökte än en gång Ingå och svarade gärna på frågor som publiken hade. För närvarande planerar företaget hur fabriksbyggnaderna kunde se ut i praktiken.

Fredrik Wittusen på Blastr Green Steel berättar om hur planerna för stålverket i Ingå fortskrider

3:32
Också den norska vd:n Fredrik Wittusen besökte invånarmötet i Ingå i samband med ett några dagars besök i Finland.

Trafikfrågor utreds också på olika håll. Redan under byggskedet uppskattar Wittusen att det kommer att jobba omkring tusen personer på området. Den tunga trafiken kommer att öka markant.

Särskilt korsningen mellan Hamnvägen och stamväg 51 anses vara oändamålsenlig och otrygg ifall den tunga trafiken ökar markant.

Närings- trafik och miljöcentralen och Ingå kommun meddelade i slutet av februari att de börjar utarbeta en vägplan för korsningen.

Ingås planläggningschef Eric Roselius konstaterade att statliga projekt brukar ta lång tid på sig vilket kan ses som en utmaning för planeringen av stålverket.