Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fler språkkurser för ukrainska flyktingar på Kimitoön

Uppdaterad 08.03.2023 18:04.

Kimitoön vill förbättra möjligheterna för de ukrainska flyktingarna att ta del av samhället.

Därför ordnar Vuxeninstitutet på Kimitoön en kurs på finska för flyktingar.

Däremot finns just nu inga planer på att ordna kurser på svenska.

Bildningsnämnden godkände på tisdagen Vuxeninstitutets kursplanering för läsåret 2023-2024.

Artikeln är 8.3.2023 kl.18.04 korrigerad. Ursprungligen stod att Vuxeninstitutet ordnar kurser också på svenska för flyktingarna.

Åboland

Dataintrång i hemvården och på serviceboenden – flera tusen personuppgifter kan vara läckta

Företaget Westlog som transporterar inkontinensprodukter har utsatts för dataintråg. Det innebär bland annat att personuppgifter kan ha läckts.

Westlog ansvarar för transporten av inkontinensprodukter i Västra Finlands samarbetsområde, dvs. välfärdsområdena i Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten. Bland kunderna finns serviceboenden och hemvård samt privatpersoner.

Kunders namn, kontaktuppgifter och personbeteckningar kan ha röjts i och med dataintrånget. Flera tusen kunder berörs av dataintrånget.

Gärningsmännen har dock inte lyckats ta sig in i välfärdsområdenas klient- och patientdatasystem, utan det gäller specifikt transportbolagets system.

En brottsanmälan har lämnats in och också en anmälan till dataombudsmannen.