Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Välfärdsområdet har fortfarande problem med vårdpersonalens löneutbetalningar: ”Vi försöker lösa problemen så fort som möjligt”

En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Man ser inte huvudet på personen.
Bildtext Löneutbetalningarna har diskuterats väldigt öppet på arbetsplatserna.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Det finns fortfarande utmaningar med vårdpersonalens löneutbetalningar inom Egentliga Finlands välfärdsområde. Främst har det uppstått problem med utbetalningen av olika tillägg.

Panda Eriksson, som sitter i Tehys fullmäktige och även är första suppleant i välfärdsområdets fullmäktige, medger att hen via sitt jobb har hört att det har uppstått problem med löneutbetalningarna.

– Jag jobbar själv som sjukskötare vid Åbo universitets centralsjukhus och jag har blivit kontaktad av kolleger om det här. Men jag är väldigt tacksam över att avdelningsskötarna försökt utreda saken och minimerat skadorna som det här har lett till. Det här har diskuterats väldigt öppet och det är jag mycket tacksam för, säger Eriksson.

”Procentuellt är tilläggen en jättestor andel av lönen”

Utbetalningen av grundlönen har oftast fungerat bra, mer däremot har det uppstått problem med utbetalningen av olika tillägg. För många betyder det här ändå att lönen kan vara betydligt mindre än vad de vanligtvis får.

– Sjukskötarens grundlön är ju ganska liten och en stor del av helhetspotten består av olika tillägg för kvälls- och nattarbete, övertidsarbete och personliga tillägg. Procentuellt är det en jättestor andel av lönen. Det är klart att det här är en jobbig sak för den enskilda löntagaren, men jag upplever också att det har tagits tag i det här och vad jag förstått har åtminstone de flesta sakerna nu korrigerats, säger Eriksson.

Panda Eriksson
Bildtext Panda Eriksson säger att det är viktigt att ta kontakt om lönen inte är rätt.
Bild: Arash Matin / Yle

”Ta fasta på dina rättigheter och se till att du får det du ska få”

På andra håll har vårdpersonal även reagerat på att de fått lägre timlön än tidigare.

Eriksson påpekar att det är viktigt att arbetstagaren själv kollar att lönen är rätt och tar kontakt med sin chef om så inte är fallet.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att se till att ens egna rättigheter uppfylls. Kolla löneutdraget, och finns det problem så ta upp det. Det är inte att vara krånglig eller en dålig arbetstagare, utan det hörs till ens grundrättigheter. Ta fasta på dina rättigheter och se till att du får det du ska få, säger Eriksson.

Lönen ska inte vara mindre än tidigare

Laura Saurama, som är direktör för koncerntjänster vid Egentliga Finlands välfärdsområde, medger att det har funnits problem med löneutbetalningarna.

– Främst har det uppstått problem då det är frågan om olika personliga tillägg som till exempel har att göra med arbetstider eller man måste kalla in någon på jobb. Dessutom har vi haft några tekniska problem, men de har vi lyckas lösa, säger Saurama.

Välfärdsområdet har gjort nya arbetsavtal med de som jobbar som chefer, men för vårdpersonalen är det fortfarande deras tidigare arbetsavtal som gäller. Om någon fått en för låg timlön uppmanar Saurama den anställda att ta kontakt med löneutbetalningen.

– Det är inte meningen att lönen ska vara mindre än tidigare oavsett om du är tillsvidareanställd eller har ett tidsbundet kontrakt, säger Saurama.

Oftast då det uppstått problem med felaktiga timlöner beror det på att den anställda har fått en löneförhöjning i slutet av året. Välfärdsområdet bad kommunerna och samkommunerna att skicka löneuppgifter redan i september och oktober ifjol. Om arbetsgivaren gett en löneförhöjning men glömt att uppdatera löneuppgifterna, kan det leda till att lönen är mindre än förväntat.

Varhan konsernipalvelujohtaja Laura Saurama.
Bildtext Laura Saurama säger att välfärdsområdet försöker korrigera brister i löneutbetalningen så fort som möjligt.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Ibland kan det ta några dagar för att reda ut vad som gått fel

I fall lönen inte betalats ut korrekt försöker man vid välfärdsområdet reda ut saken så fort som möjligt. Handlar det om mindre fel kan exempelvis tilläggen betalas ut i samband med nästa lön, men om det gäller större problem försöker man lösa dem och betala ut lönen så fort som möjligt.

– En del misstag kan redas ut redan nästa dag. Men sådana fall som har flera oklarheter, kan det räcka några dagar innan det är utrett. Själva utbetalningen tar inte lång tid att göra, men att vi får utrett vad problemet beror på och får det korrigerat i systemet kan ta några dagar, säger Saurama.

Diskussion om artikeln