Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mentalvården på svenska räcker inte till – experter föreslår tudelad psykoterapiutbildning

Uppdaterad 08.03.2023 15:30.
Bildkollage som består av tre bilder. Till vänster Jesper Eklund, i mitten Krista Kiuru och till höger Kristian Wahlbeck.
Bildtext Mentalvården är i kris. En expertgrupp bestående av bland annat Jesper Eklund, Krista Kiuru och Kristian Wahlbeck konstaterar att det är svårt att få kontakt med vården.
Bild: Bildkollage / Yle

Ledande experter på psykisk hälsa presenterade i dag ett program för mentalvården. Experterna vill att det ska bli lättare både att få en första kontakt med mentalvården och få tala med en psykiater.

Det är familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) som har lett arbetsgruppen. Kiuru slog inledningsvis fast att psykvården är i kris.

Det finns bland annat två flaskhalsar inom mentalvården. Den första är att få den första kontakten till vården.

– Det är också viktigt att garantera tillgången på mentalvård på svenska och samiska, konstaterade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Det är också viktigt att man ska kunna utbilda sig till psykoterapeut på båda nationalspråken, sa Kiuru. Tillgången på mentalvård på svenska räcker inte till och det behövs mera personal på svenska.

– Också på samiska är behovet av utbildad personal skriande, sammanfattade omsorgsminister Kiuru.

Psykiatrikerna är i dag överbelastade med att skriva utlåtanden av olika slag

Jesper Ekelund

Flera psykoterapeuter och utbildningar på två nivåer

Lösningarna som åtgärdsprogrammet kommer med är främst två.

För att se till att det ska bli lättare att få kontakt med mentalvården ska flera psykoterapeuter utbildas och utbildningen ska bli tudelad.

Det ska finnas en lägre och en högre psykoterapeututbildning. Utbildningen sker i dag vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi.

– Båda utbildningarna ska vara öppna för personal inom vården. Exakt hur det här ska läggas upp vet vi ännu inte, men det ska tillsättas en utredning för att titta på det här. Studierna sköts vid sidan av det normala arbetet, säger ledande sakkunnig på Mieli, Kristian Wahlbeck, som har suttit med i Kiurus expertgrupp.

bild på tvångsvårdsblankett M 1
Bildtext Experterna säger att psykiatrikerna lägger för mycket tid på pappersarbete.
Bild: Yle/Stefan Brunow

En del av de första kontakterna ska kunna skötas av personal som går någon av utbildningarna, framkom det på Kiurus informationstillfälle. Men detaljerna förblev oklara.

Kiuru konstaterade också att det på sikt inte är hållbart att psykoterapeututbildningen är avgiftsbelagd.

Överläkare: Att skriva utlåtanden tar för lång tid

Den andra flaskhalsen finns på specialläkarsidan.

– Psykiatrikerna är i dag överbelastade med att skriva utlåtanden av olika slag. Mängden finländska specialistläkare inom psykiatrin ligger på en europeisk normalnivå, konstaterade ledande överläkare Jesper Ekelund vid Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

För experterna var det uppenbart att psykiatrikerna delvis gör fel saker i dag.

– Slutsatsen är att vi har gett sådana uppdrag till psykiatrikerna som man kan ifrågasätta och här behöver det sättas in väldigt mycket utvecklingsarbete, fortsätter han.

En konkret sak är att våra psykiatriker använder väldigt mycket tid för att skriva B-utlåtanden för olika förmåner, analyserar Jesper Ekelund.

Diskussion om artikeln