Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny förening tar över skötseln av minnesmärket vid massgraven i Dragsvik

minnesmärke
Bildtext Minnesmärket finns vid Finlands största massgrav i Ekenäs.
Bild: Yle/Monica Slotte

Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs tar över skötseln av minnesmärket Ekenäs 1918.

Det är stiftelsen Kansan Sivistysrahasto som sedan 1988 skött och förvaltat minnesmärket. Det finns till minne av dem som dog i fånglägret i Dragsvik 1918.

Efter inbördeskriget fördes omkring 10 000 fångar till Ekenäs och på ett halvt år avled mer än 3 000 av dem till följd av svält och sjukdomar. De är begravda i Finlands största massgrav på åsen i Dragsvik.

Stiftelsen har deltagit i renoveringen av minnesmärket och i insamlingen av namn på avlidna fångar.

Stiftelsen har förhandlat om att föra över förvaltningen till Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs.

Stadsstyrelsen beslöt den 6 mars att staden inte ser några hinder att överlåta förvaltningen av minnesmärket till skötselföreningen.

Staden sköter gräsklippning

Det behövs ett nytt arrendeavtal för parkeringsplatsen mellan föreningen och staden. Det behövs också ett avtal om de skötselåtgärder som staden förväntas utföra vid minnesmärket.

Raseborgs stad har ett arrendeavtal med stiftelsen om parkeringsplatsen vid minnesmärket, men det löpte ut i slutet av år 2022.

Staden sköter även blomplanteringar, häckklippning och gräsklippning vid minnesmärket. Staden har inte tagit betalt för det.