Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hushållselen dyrare än någonsin tidigare under fjolårets sista kvartal

Hushållen betalade mer för el än någonsin tidigare under fjolårets sista kvartal, rapporterar Statistikcentralen.

Det genomsnittliga totalpriset på el var i genomsnitt 20–34 cent per kilowattimme, då överföringsavgifter och skatter räknas med.

Det är en ökning med 23–26 procent från föregående kvartal, och 41–49 procent dyrare än under samma tid året innan.

I januari i år sjönk priset på hushållsel klart i och med att börspriserna på el gick neråt.

Inrikes

Sibbo planerar satsa 100 000 euro på ungas välmående

De senaste åren har det blivit allt oroligare bland barn och unga i Sibbo.

I april och maj har en mångprofessionell arbetsgrupp försökt hitta lösningar för att de unga ska må bättre.

Gruppen har undersökt hur man ska kunna göra större satsningar på barns och ungas välfärd.

Nu har kommundirektör Mikael Grannas föreslagit att Sibbo kommun ska öronmärka 100 000 euro för det här nästa år.

Den här summan ska ännu godkännas av kommunstyrelsen, men ska sedan gå till att hitta bra och fungerande sätt att satsa på ungas välmående i Sibbo.

Problem med autentisering av digitala studentexamensbetyg

Autentiseringen av de digitala studentexamensbetygen har tekniska problem, meddelar Studentexamensnämnden.

På grund av problemen går det för närvarande inte att ladda ner betyg från tjänsten Min Studieinfo.

Enligt nämnden är det oklart om problemet också rör betyg som laddats ner före i dag, måndag.

Digitala studentexamensbetyg togs i bruk den tredje juni. Nya studenter får fortfarande ett pappersbetyg också.