Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stadsdirektörer: Kortsynt att skippa entimmeståget

snabba tågförbindelser
Bildtext Planeringen av entimmeståget västerut har kommit längst.
Bild: Laura Merikalla / Yle

Stads- och kommundirektörer på sträckan Esbo-Åbo tycker det är kortsiktigt att skrota planerna på en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tjänstemän vid Kommunikations- och Finansministeriet gav nyligen projektet tummen ner.

Borgmästaren i Åbo, Minna Arve, säger att det så kallade entimmeståget skulle innebära tillväxt och arbetsplatser runt hela sträckan. Det är ett framtidsprojekt för de följande hundra åren, säger hon.

En snabb tågförbindelse västerut kan inte skötas med några små förbättringar, säger hon, med hänvisning till den alternativa planen att förbättra den existerande kustbanan.

Arve hänvisar till utredningar som publicerades förra veckan och som ger vid handen att den snabba tågförbindelsen skulle öka Finlands bruttonationalprodukt med 5-6 miljarder euro de närmaste 30 åren.

En leende svartklädd kvinna står på en gata framför ett stenhus.
Bildtext Minna Arve är borgmästare i Åbo.
Bild: Johanna Lehtola / Yle

Vichtis kommundirektör Erkki Eerola påpekar för sin del att de kommuner som är med i projektet räknar med att staten agerar långsiktigt.

– Under två valperioder har projektet stötts av regeringen. Nu kräver vi att nästa regering klart och tydligt tar ställning för entimmeståget.

De städer och kommuner som har gått med i projektbolaget, som grundats för ändamålet, är Esbo, Kyrkslätt, Vichtis, Lojo, Salo och Åbo. I ett gemensamt pressmeddelande påpekar man att en förbättring av kustbanan också skulle kosta mycket – cirka två miljarder euro.

Snabba tågförbindelser sågades av tjänstemän

Tjänstemännen vid Kommunikationsministeriet och Finansministeriet är ändå skeptiska till de stora snabbtågsprojekten som planeras.

Tåg vid perrongen med öppna dörrar.

Utredning: Entimmeståget till Åbo skulle tära på både miljön och statens ekonomi

Tar 140 år innan utsläppen från bygget är neutraliserade.

Entimmeståget till Åbo, ”Finlandsbanan” mellan Tammerfors och Helsingfors-Vanda flygplats och östbanan mellan Helsingfors, Borgå och Kouvola skulle sannolikt innebära ”betydande behov av finansiering från statsbudgeten”, säger tjänstemännen i en rapport som publicerades i slutet av januari.

För entimmestågets del skulle staten, enligt rapporten, tvingas skjuta till 2,55 miljarder euro om projektets helhetskostnad blir 3,72 miljarder.

Dessutom är banprojekten klart negativa för klimatet, säger ministerierna. I entimmestågets fall räcker det 140 år innan byggnadstidens utsläpp är neutraliserade.

Diskussion om artikeln