Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojopolitiker vill se konkreta åtgärder för att rädda pollinerarna

En färggrann blomsteräng.
Bildtext Pollinerarna behöver blomsterängar och ängsmarker för att klara sig.
Bild: Yle / Maria Lammassaari

Lojo stad ska göra upp klara och tydliga planer för hur staden ska se till att det finns tillräckligt med ängsmarker och blomsterängar för pollinerare. Det har tekniska nämnden beslutat.

Det var sju fullmäktigeledamöter med De Grönas Anna Mustalahti som första undertecknare som lämnade in motionen i fjol våras. De vill att Lojo ska vara en föregångare när det gäller att rädda pollinerarna och se till att det finns tillräckligt med vårdbiotoper och blomsterängar för pollinerarna.

Pollinerarna, som bin och humlor, har minskat drastiskt. Runt 75 procent av odlingsväxterna behöver pollineras av insekter. Ängsmarkerna som pollinerarna behöver för att klara sig är bland de mest hotade naturtyperna i Finland.

Tekniska nämnden i Lojo diskuterade motionen på sitt möte den 8 mars och med rösterna 9–3 skickade de frågan tillbaka till tjänstemännen för att de vill ha mera konkreta åtgärder.

Nämnden vill att stadens tekniska sektor ska göra upp en noggrannare plan för att kartlägga vårdbiotoperna och göra upp åtgärder för hur de ska skötas. Tekniska sektorn ska också göra upp långsiktig plan för vilka åtgärder som behövs för att utöka ängsmarkerna i Lojo.

Skötselplanen för grönområden och parkområden i Lojo ska uppdateras så att den motsvarar målsättningarna i den nationella pollinerarstrategin.