Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kandidaterna i Vasa valkrets säger ja till kärnkraft och skogsavverkning

Varningsskylt som varnar om skogsavverkning vid ett skogsområde.
Bild: Milena Hackman / Yle

Finland behöver mer kärnkraft och skogsavverkningen ska inte begränsas. Det anser största delen av kandidaterna i Vasa valkrets.

Samlingspartiets och Sannfinländarnas kandidater i Vasa valkrets vill att Finland bygger åtminstone ett stort kärnkraftverk till.

Mest tydligt av den åsikten är Samlingspartiet där 15 av 16 kandidater svarat att de är helt av den åsikten.

Det enda riksdagspartiet där en majoritet av kandidaterna motsätter sig mer kärnkraft är De Gröna.

Totalt är hela 80 procent av kandidaterna i Vasa valkrets helt eller delvis av åsikten att det ska byggas mer kärnkraft i Finland.

Graf som visar hur svaren fördelas

69 procent av riksdagsvalskandidaterna i Vasa valkrets vill inte begränsa skogsavverkningen.

Största delen av De Gröna, socialdemokraterna och Vänsterförbundet anser att vi måste begränsa avverkningen för att få en större kolsänka.

Men efter det svänger pendeln och bland övriga riksdagspartier vill man inte se en begränsning av avverkningen.

Mest kritiska till att begränsa avverkningen är Sannfinländarna.

Graf som visar hur svaren fördelas

87 procent av alla kandidater i Vasa valkrets är överens om att Finland behöver arbetskraftsinvandring för att upprätthålla välfärdssamhället.

Starkast av den här åsikten är SFP och Samlingspartiet.

Det enda partiet som sticker ut i frågan är Sannfinländarna, där över hälften av kandidaterna inte håller med om att vi behöver arbetskraft utifrån.

Graf som visar hur svaren fördelas

Ser man på frågan om Finland ska ta emot färre kvotflyktingar sticker Sannfinländarna ut även där. Alla kandidater är helt eller delvis av den åsikten.

SFP och socialdemokraterna befinner sig i andra ändan av skalan i den här frågan.

Graf som visar hur svaren fördelas

Notera att alla kandidater inte svarat på valkompassen. När den här texten skrivs har 145 av 161 kandidater i Vasa valkrets svarat.

Märk också att det är riksdagspartierna som syns i graferna, medan det i det totala antalet kandidater (145) också räknas in övriga partiers kandidater. Så när vi skriver att 80 procent av kandidaterna anser att det ska byggas mer kärnkraft menar vi alla kandidater, inte enbart riksdagspartiernas.

Bland de partier som inte är riksdagspartier har 17 kandidater svarat på valkompassen.