Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangös nya S-market föreslås få bygglov – så här är det tänkt att byggnaden ska se ut

Fasadritningar i brunt, svart, vitt och grått på en ny dagligvaruaffär.
Bildtext Så ska affären på Esplanaden se ut.
Bild: Hangö stad / Arkitektbyrån Suunnitteluhuone

Andelslaget Varuboden-Osla har ansökt om bygglov för affären på Esplanaden i Hangö. Miljönämnden i Hangö tar ställning till ansökan på torsdag (16.3).

Förslaget till politikerna i nämnden är att bygglovet godkänns. I så fall kan VBO börja bygga affären.

Bolagets bränslemack på samma område öppnade i december i fjol.


Först detaljplan, sedan bygglov

Bygglov kan beviljas när detaljplanen är klar och godkänd. I detaljplanen slår man fast vad som får eller inte får byggas på de områden som planen gäller.

Hangö godkände detaljplanen för det här området redan i maj 2021, men då sköts byggplanerna upp till följd av ett besvär. En detaljplan kan inte bli slutligt godkänd förrän besvären har behandlats i domstol.

Detaljplanen trädde därför i kraft först i mars i fjol, efter domstolsbehandling.

Byggnadstillsynen har nu, inför behandlingen av bygglovet, hört grannarna och andra berörda. Av de hörda myndigheterna har endast Trafikledsverket framfört en anmärkning. Den går ut på att byggnadsarbetena inte får skada järnvägsspåren.

Diskussion om artikeln