Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Svenska Yles finlandssvenska väljarbarometer: SFP populärast, en av fyra män vill se Sannfinländarna i regeringen

Anna-Maja Henriksson och Riikka Purra.
Bildtext En klar majoritet av finlandssvenskarna röstar på Anna-Maja Henrikssons SFP, visar Svenska Yles och Magmas partimätning. Riika Purras Sannfinländarna är inte populära bland finlandssvenskar, men hela 24 procent av männen vill se partiet i nästa regering.
Bild: Silja Viitala

SFP är det överlägset mest populära partiet bland finlandssvenskar. De flesta vill också se SDP och Samlingspartiet i nästa regering, men det finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män.

Svenska folkpartiet (SFP) är fortfarande det populäraste partiet bland finlandssvenskar. Stödet ligger på omkring 70 procent visar en opinionsmätning som Svenska Yle och tankesmedjan Magma har sammanställt inför valet.

– Inget annat parti har ett stöd på över 10 procent bland svenskspråkiga, säger Mikko Majander, docent i politisk historia och samhällsanalytiker vid Magma.

Så här skulle riksdagen se ut om endast finlandssvenskar röstade i en valkrets. SFP får 138 platser, SDP 17 och KD 12.
Bildtext En klar majoritet av finlandssvenskarna röstar på SFP, visar Svenska Yles och Magmas partimätning. Så här kunde riksdagen se ut om endast finlandssvenskarna röstade i en valkrets.
Bild: Maija Hurme

Det har ändå skett förändringar bland de övriga partierna. Felmarginalen på 3 procentenheter innebär samtidigt att skillnaderna måste ses som riktgivande.

– Kristdemokraterna fortsätter växa, men endast mycket regionalt i Österbotten och främst i ett par kommuner.

Samtidigt sjunker De Grönas popularitet. Framför allt i Nyland, men också i Egentliga Finland syns en kollaps i stödet bland svenskspråkiga.

– Det är bara i Helsingfors som De Gröna behåller ett större stöd.

Partiernas stöd bland finlandssvenskarna åren 2011, 2015, 2019 och 2023. Högerpartierna ökar stödet en aning medan vänsterpartiernas stöd har minskat sedan förra riksdagsvalet.

Så här gjordes undersökningen

Den här veckan publicerade också Agenda en opinionsundersökning om hur finlandssvenskarna tänker rösta.

Det finns vissa skillnader i resultaten. Det kan möjligtvis förklaras av att Agenda samlade in svaren på hösten. Metoden var också annorlunda, eftersom svaren samlades in som en del av en bredare webbenkät.

Finlandssvenskarna vill se en rödblå regering efter valet

De senaste fyra åren i regeringen verkar inte ha tärt på förtroendet för SFP.

Regeringsperioden syns ändå i stödet för de övriga partierna. Socialdemokraterna (SDP), Vänsterförbundet (VF) och De Gröna går alla bakåt.

Oppositionspartierna Kristdemokraterna, Samlingspartiet (Saml) och Sannfinländarna (Sannf) går framåt i motsvarande grad.

Mikko Majander pekar med en penna på tabeller på ett papper framför honom.
Bildtext Mikko Majander vid Magma säger att det finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller politiska preferenser.
Bild: Erik Sandström / Yle

Undersökningen visar också vilka partier finlandssvenskarna helst vill se i nästa regering. SFP är i topp, medan SDP och Samlingspartiet nämns i över hälften av svaren.

– Det är ganska klart att finlandssvenskarna vill ha en blåröd, eller kanske snarare en rödblå, regering. Om koalitionen behöver ytterligare bredd så skulle man kunna ta med Centern eller De Gröna, säger Mikko Majander.

Det är klart fler som vill ha med Centern igen jämfört med bottennoteringen efter Juha Sipiläs (C) regeringsperiod.

SFP, SDP och Gröna på topp i kvinnornas favoritregering, medan SFP, Samlingspartiet och SDP är favoriter bland männen.
Bildtext Undersökningen visar att kvinnor och män tänker olika om vilka partier de vill se i regeringen.

Tydligare skillnader mellan män och kvinnor

Mikko Majander anser själv att en av de intressantaste aspekterna i undersökningsresultaten är skillnaderna mellan män och kvinnor.

Männen uppger i klart högre grad än kvinnorna att frågor som berör ekonomi och säkerhet är viktiga. Samtidigt är det fler kvinnor som betonar frågor som berör vård och miljö.

– Den här trenden gäller inte bara finlandssvenskar, utan syntes också till exempel i höstens val i Sverige, säger Majander.

Han säger att könsfördelningen syns tydligare än förut i frågan om vilka partier finlandssvenskarna vill se i nästa regering.

– Kvinnorna föredrar i högre grad rödgröna partier, medan män är mer höger och konservativa. De ser också Sannfinländarna som en möjlig partner.

Skillnaden är tydlig när det gäller Sannfinländarna: 24 procent av männen vill se partiet i nästa regering medan motsvarande siffra bland kvinnorna endast är 8 procent.

Helsingfors valkrets

Svenska folkpartiet är populärast i alla fyra valkretsar där undersökningen genomfördes.

Majander bedömer att SFP kommer att få ett mandat i Helsingfors, och det blir antingen Eva Biaudet eller Marcus Rantala som får det. Det var de två namnen i valkretsen som nämndes oftast som svar på vilken kandidat de som svarat tänkt rösta på.

De Gröna håller samtidigt ställningen som det näst största partiet bland stadens finlandssvenskar.

Över hälften av finlandssvenskarna i Helsingfors valkrets skulle rösta på SFP. Sedan följer De Gröna och SDP.

Nylands valkrets

I Nylands valkrets finns många osäkra kort när det gäller finlandssvenska kandidater och röster.

SFP hoppas på ett fjärde mandat och det finns flera potentiella namn. Namnen som återkommer i svaren i undersökningen är Anders Adlercreutz, Mikaela Nylander, Otto Andersson, Thomas Blomqvist och Henrik Wickström.

En viktig fråga är vad som händer med Veronica Rehn-Kivis röster, eftersom hon inte ställer upp för omval.

De sittande svenskspråkiga riksdagsledamöterna Johan Kvarnström (SDP) och Harry Harkimo (Rörelse Nu) har möjligheter till omval.

Undersökningen visar att stödet för De Gröna har kollapsat bland svenska väljare. Samtidigt verkar stödet öka en aning för Samlingspartiet och Sannfinländarna.

Över hälften av finlandssvenskarna i Egentliga Finland skulle rösta på SFP. Sedan följer SDP och Samlingspartiet.

Egentliga Finlands valkrets

I Egentliga Finlands valkrets verkar Svenska folkpartiets Sandra Bergqvist vara ganska ohotad när det gäller omval.

Vänsterförbundet är det näst populäraste partiet bland valkretsens svenskspråkiga, till stor del tack vare ordförande Li Andersson. Enligt Mikko Majander verkar Anderssons popularitet ändå vara på väg att avta.

Klart färre verkar vilja rösta på De Gröna jämfört med förra riksdagsvalet.

Nästan hälften av finlandssvenskarna i Egentliga Finland skulle rösta på SFP. Sedan följer Vänsterförbundet och Samlingspartiet. En fjärdedel vet ej.

Vasa valkrets

I Vasa valkrets ställer Svenska folkpartiets fyra nuvarande riksdagsledamöter upp för omval. Utöver dem nämns också Christoffer Ingo i enkätsvaren.

Kristdemokraterna sticker ut som det näst största partiet. Peter Östman kan ses som en röstmagnet bland svenskspråkiga. Kristdemokraterna popularitet ökar och stödet tycks vara särskilt stort bland unga väljare, alltså de som är under 30 år.

Mikko Majander tror att förklaringen framför allt ligger i åldersstrukturen. Det bor många unga personer i de kommuner där Kristdemokraterna är stora.

I Vasa valkrets skulle över 60 procent av finlandssvenskarna rösta på SFP. Sedan följer Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.