Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vi tänker väldigt olika och tycker illa om dem som tycker annorlunda: ”Det handlar långt om fördomar”

Porträttfoto av man i mörk tröja
Bild: Kim Blåfield / Yle

Att det finns motsatta åsikter och att vi väljer vem vi umgås med utifrån deras åsikter kallas affektiv polarisering. I ett forskningsprojekt vid Åbo Akademi vill professorn i statskunskap Kim Strandberg ta reda på hur polariserat Svenskfinland är.

Man har nu kommit halvvägs i projektet och under våren och hösten 2022 gjort enkätundersökningar i den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern.

– Det som har varit överraskande för mig var att det väldigt tydligt finns affektivt polariserade människor i Svenskfinland, säger Strandberg.

Han påminner ändå om att de som är affektivt polariserade inte är så många.

Jag tror inte att vi finlandssvenskar är annorlunda

– De som har de mest extrema åsikterna i olika frågor verkar också vara de som har tydlig affektiv polarisering, alltså att de tycker väldigt bra om sådana som tycker lika som de själva och sen tycker de inte alls om sådana som tycker olika än vad de själva tycker.

Strandberg säger att glansbilden av Svenskfinland är att finlandssvenskar är toleranta och accepterande.

– Jag tycker att våra resultat visar att vi är som alla andra i Finland, det finns både och. Jag tror inte att vi är annorlunda.

Mest toleranta gällande sexuella minoriteter

I undersökningen har forskarna speciellt tittat på hur finlandssvenskar förhåller sig till personer som har annan åsikt än de själva i invandrarfrågor, frågor om sexuella minoriteter och miljöskyddsfrågor. Svaren skiljer sig inte mycket mellan de olika frågorna.

– Kanske frågan om sexuella minoriteter var lite mindre affektivt polariserande. Där verkar många vara ganska toleranta oavsett vad folk har för åsikt.

Vi har lite grupperingar av partier som absolut inte kan komma överens i vissa frågor

Strandbergs pågående forskningsprojekt har inte hållit på så länge att man skulle kunna säga något om hur den affektiva polariseringen har utvecklats över tid, men andra forskningsprojekt har undersökt frågan då det gäller politiska partier i Finland.

– Där ser man en liten men tydlig ökning, att det har blivit mera så att man har börjat ogilla eller gilla vissa partier mera starkt under säg, 15 års tid.

Strandberg säger att man i USA har sett att den affektiva polariseringen har ökat och det har bildats tydliga läger och han gissar att den affektiva polariseringen har ökat också i Finland.

Ett av målen med forskningsprojektet är att ta reda på varför den affektiva polariseringen ökar.

– Vårt projekt vill testa lite om det spelar någon roll vad man har för informationskontext, det som man brukar prata om sociala medier-bubblor, då du har en bubbla som förstärker din åsikt. Och också ens övriga umgänge, umgås du bara med människor som tycker som du får ditåt du tenderar luta förstärkning. Det är de här två sakerna som man ofta tänker att spelar roll.

Strandberg konstaterar att polarisering är komplicerat eftersom den kan späs på av att medierna skriver om polariseringen.

Skräckexemplet USA

En polarisering brukar först drabba politiken, enligt Strandberg.

– Så som vi har sett i USA nu är det är nästan omöjligt att komma överens i en del frågor. Det är väl det som först sker. Lite sådana tendenser ser vi i Finland. Vi har lite grupperingar av partier som absolut inte kan komma överens i vissa frågor, eller åtminstone ser det ut så nu i kampanjtider då man lite överdriver sina ståndpunkter.

Strandberg tar USA som skräckexempel där människor i vardagen kan ha svårt att umgås över partigränserna.

Vilka personer som är mest affektivt polariserade vet forskarna ännu inte, men svaren finns i enkäten.

– Vi kan analysera svaren och få reda på om det är människor med en viss sorts utbildning, är det mera män eller kvinnor, yngre eller äldre, folk som bor i vissa miljöer. Allt det här ska vi ännu ta reda på.

Motverka polarisering med medvetenhet

Resultatet från forskningen kommer att presenteras i forskningsartiklar och förhoppningsvis en bok. Ett sätt att motverka polarisering är enligt Strandberg att skapa medvetenhet.

– Jag tror att 90 procent av alla människor i Finland har hört ordet polarisering, men vet man egentligen vad det betyder? Ännu färre förstår vad det kan bero på, vad det handlar om.

Strandberg säger att den affektiva polariseringen är en psykologisk process som sker hos individen och man måste försöka bryta den.

– Tvingar man sig inte att gå ur sin bekvämlighetszon blir det så. Det handlar långt om fördomar, människor har fördomar om sådana de inte har träffat.