Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Drömmen om en stormarknad i Läpp i Karis går i kras? Högsta förvaltningsdomstolen ändrar inte tidigare beslut

Ett vägarbete sätt från luften
Bildtext Raseborg har i samarbete med staten byggt om korsningar i Läpp och på det viset förbättrat förutsättningarna för en stormarknad och andra affärer i området. Riksväg 25 till höger på bilden. Korsningarna är nu färdiga, bilden togs under byggskedet.
Bild: Linus Westerlund / YLE

Beslut från HFD är slutliga och de kan inte överklagas. Men det återstår att se exakt vad det senaste beslutet från HFD innebär.

Det ser inte lovande ut för planerna att bygga en stormarknad vid riksväg 25 i Läpp, några kilometer utanför Karis centrum. Högsta förvaltningsdomstolen HFD har nu fattat beslut om alla besvär som lämnades in mot etapplandskapsplanen för hela Nyland.

Raseborgs stad har jobbat för en stormarknad i Läpp

En av flera som hade överklagat tidigare beslut var Raseborgs stad. Det har länge varit aktuellt med en Prisma där och staden har gjort sitt bästa för att göra upp planer som möjliggör det.

Den som skulle bygga stormarknaden, andelslaget Varuboden-Osla, har också förberett stormarknaden bland annat genom att köpa mera mark i Läpp.

Samtidigt har det funnits en oro över hur en stormarknad påverkar Karis centrum och hur miljövänligt det är att bygga affärer dit kunderna oftast vill ta sig med bil.

Nylands förbund har hur som helst varit på samma linje som Raseborgs stad och godkänt en plan som skulle tillåta stormarknaden. Men den här planen, som kallas etapplandskapsplan, stötte på patrull då Helsingfors förvaltningsdomstol ansåg att den är lagstridig.

Raseborgs stadsstyrelse konstaterade då (2021) att förutsättningarna för en fortsatt utveckling av Läppområdet försvåras drastiskt av förvaltningsdomstolens beslut. Staden beslutade därför överklaga till HFD.

Och nu har HFD alltså kommit till samma slutsats som förvaltningsdomstol: en etapplandskapsplan som tillåter en stormarknad i Läpp strider mot lagen.

Beslut från HFD är slutliga och de kan inte överklagas.

Exakt vad det senaste beslutet från HFD innebär återstår att se. I alla fall betyder det att den bestämmelse i landskapsplanen som skulle tillåta en stormarknad i Läpp inte kan träda i kraft.

I praktiken betyder det antagligen att det som får byggas är för litet för en stormarknad.


Källa: HFD