Hoppa till huvudinnehåll

Sport

BBC backar efter medieskandal och avbrutna sändningar – Gary Lineker tillbaka på hemmaplan

Gary Lineker, brittisk programledare och före detta fotbollsspelare, pratar i en mikrofon.
Bildtext Gary Lineker stängdes av från sitt arbete för ett par dagar efter att ha kritiserat den brittiska regeringens invandringspolitik på Twitter.
Bild: Dave Benett / Getty Images

Efter mediestormen och det avbrutna programmet under veckoslutet återvänder programledaren Gary Lineker till BBC:s skärmar redan under den här veckan.

Linekers arbetsgivare, det brittiska public service-bolaget BBC, stängde på fredag av honom tills vidare. Enligt bolaget hade Lineker brutit mot reglerna för sociala medier, och han skulle återvända först då man hade kommit överens om vad han får och inte får skriva på nätet.

”Tills vidare” visade sig vara måndag förmiddag, för under inkommande veckoslut är Lineker tillbaka, och hans kollegor kan också sluta bojkotta arbetsplatsen.

Under veckoslutet har frilansaren Lineker fört diskussioner med BBC - de här diskussionernas detaljer känner vi inte till just nu - och parterna har nått en överenskommelse. Till överenskommelsen hör bland annat att Lineker ska följa bolagets riktlinjer för sociala medier.

Detta har hänt

Bolaget meddelar också att en utvärdering kring bolagets riktlinjer om sociala medier görs av oberoende parter.

Tanken är att utreda vad frilansare utanför nyhets- och politikredaktionerna - personer som Lineker - får publicera på sociala medier. Enligt bolagets verkställande direktör, Tim Davie, är det svårt att vara objektiv i sådana här fall.

Tills de nya riktlinjerna är klara fortsätter bolaget med de gamla.

Kritik mot bolagets ledning

På BBC har rapporteringen om fallet Lineker aktivt följts upp. Bland annat intervjuades den verkställande direktören Tim Davie av bolagets mediereporter David Silito.

Bakgrunden till kritiken i fallet Lineker ekar i ett annat beslut för att moderera innehåll, som BBC fattade under fredagen. Det beslutet var att låta bli att publicera ett avsnitt ur en naturdokumentär, eftersom avsnittet kanske kan uppröra konservativa tittare och politiker.

Nu blir Davie kritiserad för att ha gett efter under press från konservativa politiker och medieorganisationer.

Det här nekar Davie, och säger att ”det är ett lämpligt narrativ, men inte sant”.

Han säger att han under inga omständigheter påverkades av press från något politiskt parti, utan hänvisar till bolagets regler för sociala medier.

”De opartiska riktlinjerna bör tillämpas jämnt, oberoende om en är kritiskt mot [den politiska] vänstern eller högern.”

Davie säger också att ”det var nödvändigt” att stänga av Gary Lineker, men att de också vill gå vidare och lösa problemen.

BBC + sociala medier = inte sant?

BBC tillåter att anställda använder sociala medier både som proffs och privatpersoner, men kräver att samtliga personer som associeras med bolaget ska vara medvetna om BBC:s värderingar och att hen mer eller mindre representerar dem, också på sociala medier.

Det står också att de som arbetar för bolaget ”har en skyldighet att försäkra sig om att BBC:s redaktionella beslut inte uppfattas som att de påverkats av personligt intresse eller partiskhet”.

Ungefär på samma sätt som Yle definierat sitt innehåll och Ylemedarbetares agerande i sociala medier.

BBC har också specifika regler om användningen av sociala medier för samtliga anställda:

  • uppför dig alltid professionellt och behandla alla med respekt och artighet

  • ge inte BBC ett vanrykte

  • kritisera inte dina kollegor offentligt

  • om ditt arbete kräver att du vidhåller objektivitet får du inte uttrycka personliga åsikter om allmän ordning, politik eller ”kontroversiella ämnen” (enligt Ofcoms definition)

Ofcom är ungefär den brittiska motsvarigheten till Opinionsskyddsnämnden. Det är ett organ som övervakar mediernas verksamhet.

Deras definition av vilka ämnen som kan anses kontroversiellt är lång. Allt som kan tolkas som en kontrovers inom ”religion, vetenskap, finans, kultur, etik eller andra frågor” räknas med.

Vad händer nu?

BBC utvärderar sina regler om sociala medier och Lineker och hans kolleger är tillbaka på jobb. Vilka slutsatser bolaget drar på basis av utvärderingen av reglerna återstår att se.