Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoön förbinder sig att betala hyra i 20 år för nytt seniorhus – också om huset står tomt

En tomt i Dalsbruk
Bildtext På den här tomten, där Dalsbruks hälsostation tidigare fanns, är det tänkt att det nya seniorhuset skulle byggas.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Kimitoöns kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget om att Yrjö och Hanna-stiftelsen bygger ett seniorhus, och kommunen hyr vidare bostäderna till behövande.

Enligt planerna ska kommunen sälja ett område för det nya seniorhuset, platsen där hälsocentralen tidigare fanns. Två andra tomter på området blir kvar i kommunens ägo.

Då huset i början av 2025 står klart ska kommunen sedan hyra huset – för att i sin tur hyra ut lägenheterna till seniorer. Kommunen betalar hyra i 20 år också om huset står helt tomt.

En enkät i kommunen visar att det finns ett behov av och intresse för huset. Det finns i dag inga tillgänglighetsanpassade bostäder i Dalsbruk.

En sal med kvinnor och män vid bord, på ett fullmäktigemöte.
Bildtext Kimitoöns fullmäktige sammanträdde i Dalsbruks skola. Man var enig i beslutet.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Janne Salonen (Obunden) sade att han varit i kontakt med Yrjö och Hanna-stiftelsen, som har 25 hus med seniorbostäder på 19 orter, men att man ingen annanstans använder en modell där kommunen skulle hyra bostäderna. På de andra orterna är det stiftelsen som ansvarar både för huset och för servicen.

Men han var den enda som ställde frågor om planerna. Kommunfullmäktige beslutade på måndagen att godkänna samarbetsavtalet, trots att det innebär en stor risk om kommunen inte lyckas få hyresgäster till huset.

– Bostäderna behövs, och det är en risk man måste leva med, sade kommunstyrelsens ordförande Wilhelm Liljeqvist (SFP).

Två damer med mörkblommiga skjortor, den till vänster har mörkt hår, den till höger ljust hår och glasögon. De står i en sal med bord och mötespapper.
Bildtext Fullmäktigeledamöterna Jonna Lappalainen (C) och Carita Backas (SFP) anser att seniorhuset behövs.
Bild: Linus Hoffman / Yle

– Vi behöver absolut det här huset i Dalsbruk. Vi har allt fler invånare som är över 75 år och det finns inget seniorboende i den här ändan av ön. Jag tror vi kommer att hyra ut alla bostäder, sade Jonna Lappalainen (C).

– Det är en nationell trend med lättillgängliga bostäder med olika trygghetsmanicker. Det kan bidra till en inflyttning av seniorer till kommunen. Jag tror det kommer att behövas fler sådana här hus i kommunen, sade Carita Backas (SFP).

Lång kommunal process

Yrjö och Hanna-stiftelsen vill bygga ett seniorhus med trettio bostäder i Dalsbruk med hjälp av stödpengar av ARA, alltså Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Den slutliga summan för huset vet man först då entreprenaderna kommit in, och då klarnar det också om huset kan få ARA-finansiering. Om kvadratmeterpriset blir för högt kan hela projektet falla på det.

Den kommunala processen har tagit sin tid. Kommundirektör Anneli Pahta inledde våren 2017 diskussioner med representanter för stiftelsen kring byggande av seniorbostäder i Dalsbruk.

I september 2020 beviljades Yrjö och Hanna-stiftelsen ett statligt investeringsstöd på 1,45 miljoner euro för projektet. Den villkorliga reserveringen har förlängts och är i kraft till 31.5.2023.

I början av år 2023 återupptogs förhandlingarna mellan kommunen och stiftelsen. En detaljplaneprocess för tomten påbörjades i tekniska nämnden 21.2.2023.

Efter måndagens positiva beslut i kommunfullmäktige väntar man på ARA:s delbeslut som väntas sommaren 2023. Då kunde byggstart ske i november 2023, så att huset står klart i januari 2025.

En snöig öppen plats omgiven av unga björkar och tallar, där det kan byggas nya hus.
Bildtext Tomten där seniorhuset ska byggas har stått tom sedan den gamla hälsocentralen revs 2021.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Yrjö och Hanna-stiftelsen grundades 1996 i syfte att främja välbefinnande och ett kvalitativt liv hos äldre människor, personer med funktionsnedsättning, barn och andra som behöver hjälp i vardagliga sysslor.

Till stiftelsens uppgifter hör utvecklingsverksamhet samt byggande och underhåll av fastigheter.

Diskussion om artikeln