Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hela vägen från Vasa till Laihela ska bli fyrfilig

En fyrfilig riksväg mellan Laihela och Helsingby ska utredas. Det meddelar NTM-centralen i Södra Österbotten.

Målet med projektet är att få en högklassig och säker riksvägsförbindelse på avsnittet Helsingby-Laihela.

Projektet ska förbättra trafiksäkerheten, göra trafiken smidigare samt förkorta restiderna.

Ett utkast till utredningsplanen ska presenteras för allmänheten i slutet av mars i Laihela och i Korsholm.

Relaterat

Korsholm föreslår tunnel eller broalternativ för hamnvägen

Ifall målet med hamnvägen är att minska på trafikmängderna i Vasa centrum så är tunnel- eller broalternativet att föredra. Det anser samhällsutskottet i Korsholm.

– Bro-alternativet är det dyraste, men vill man ha effekt ska man använda det, konstaterar utskottets ordförande Kenth Nedergård (SFP).

Konsekvensbedömningen som utskottet tog ställning till gällde de två alternativ för hamnvägen som skulle löpa genom markområden i Korsholm, det vill säga Fladan och Vikby-alternativen.

Av dessa två alternativ föredrar utskottet Vikby-alternativet, men man anser att det primära syftet med Vasa hamnväg är att minska på genomfartstrafiken via Vasa stadscentrum och det uppfylls inte i dessa två alternativ.

Väg 170 stängs för trafik i Illby i Borgå

På måndag börjar arbetet med att reparera sättningarna i landsvägen vid Illby å.

Det betyder att landsväg 170 stängs av för trafik vid Illbyåns bro.

Arbetet väntas pågå till slutet av oktober och under den tiden dirigeras fordonstrafiken till en omväg via Borgå och Sannäs.

Man kan däremot cykla och gå som vanligt längs landsväg 170 också medan vägarbetet pågår.

Intervjubild vid ett fartgupp.

Fartgupp i Tarkis väcker förundran: ”Det är felplacerat”

Fartguppet ska förbättra säkerheten på vägen.