Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Freyer krävs på tydligare utredningar om fabrik i Vasa

Freyr planerar att bygga en fabrik för katodaktivt material på Långskogens industriområde i Vasa.

Fabriken ska producera material som används i batterier för elbilar och för lagring av el i batterier. Planerad produktionskapacitet är högst 60 000 ton per år.

I NTM-centralens utlåtande om Freyers miljökonsekvensbedömning vill myndigheten se en noggrannare utredning av fabrikens processavloppsvatten och dess konsekvenser för utsläppsområdet utanför Vasa.

Man förutsätter också att det utreds hur trafiken påverkar invånarna i området och ända till hamnen och Vasa centrum.

Sammanlagt 22 utlåtanden och fyra åsikter lämnades in till NTM-centralen. I dessa lyftes bland annat konsekvenserna av projektets dagvatten, trafikkonsekvenserna och beredskapen för miljörisker fram.

Bedömningsprogrammet och utlåtandet hittas i sin helhet här.

Relaterat

Kelibers vd Hannu Hautala, Sibanye-Stillwaters vd Neal Froneman och Sibanye-Stillwaters Europadirektör Mika Seitovirta.

Litiumanrikningen börjar i Karleby med importerat råmaterial, även om mineralet finns i närheten – orsaken är besvären som lämnats in

Kelibers anrikning av litium blir den första i sitt slag i Europa. Det unika är att företaget producerar litium från egen malm.

Ett digitalt ritat fabriksområde sett uppifrån.

Planerna på en anodmaterialfabrik i Vasa framskrider

MKB-programmet för fabriken presenterades på onsdag.

Tre män i arbetskläder går omkring på gruvdriftsområde. Snö ligger på marken och en grävmaskin syns i bakgrunden.

Staten satsar ytterligare 54 miljoner i Keliber

Finlands Malmförädling ökar sin andel i gruvbolaget.

Avfallshög i Horsbäck fattade eld under fredagsnatten

Natten till fredagen (21.4) bröt en brand ut i en hall på avfallsstationen i Horsbäck i Ekenäs. Jourhavande brandmästare Kaarlo Minkkinen säger att det är omöjligt att säga vad som orsakade branden, men att den kan ha berott på till exempel ett batteri eller någon kemikalie som fanns i högen.

Han påminner om att man alltid ska vara noga med vad man slänger bort och hur det ska hanteras.

Högen som brann var några kvadratmeter stor. Räddningsverket släckte branden kring halv två på natten och eftersläckningsarbetet pågick i flera timmar. Femton enheter var på plats.

Branden spred sig inte till några övriga byggnader och inga människor skadades. Däremot fick hallen rökskador och elinstallationerna smalt.

Uppdaterad klockan 8.36 med information om att hallen skadades.

Vattendragen i fokus då miljökonsekvenser för koboltfabrik i Karleby utreds

Ett nytt koboltraffinaderi ska byggas på storindustriområdet i Karleby. Nu har NTM-centralen i Södra Österbotten gett sitt utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömningen.

Enligt NTM-centralen utgör de olika modelleringar som Jervois Finland planerar göra för programmet en god grund för bedömningen.

De anser också att bedömningen av projektets vattendragskonsekvenser är viktig, men att även konsekvenserna för människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel bör utredas tillräckligt.

Koboltraffinaderiets huvudprodukter är både koboltsulfatlösning och koboltsulfatkristaller. Dessutom kan även andra kobolt- och nickelprodukter tillverkas. Den planerade produktionsmängden av kobolt är 10 000 ton per år.