Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Busstrafiken återvänder till det normala i Sibbo efter en hal morgon

En buss ligger på sidan i diket, räddningsmanskap jobbar
Bild: Milena Hackman / Yle

Pohjolan liikenne meddelar att deras bussar börjar köra som normalt vid 14-tiden på tisdag.

Väglaget var extra halt under morgonen och två bussar körde av vägen i Sibbo. Därför beslutade bussbolaget att dra in alla turer för Sibbobussarna 992, 993 och 994 tills de var säkra på att vägarna var i bättre skick.

Säkerhetschef Anton Laari vid Pohjolan liikenne berättar att de hade åkt runt i Sibbo vid tretiden på natten och då ännu konstaterat att vägarna gick att köra på.

Under morgonen började det ändå regna, vilket fick snön att smälta och också sköljde bort sandningssanden. Då skedde de båda olyckorna.

Nu har snön smält så mycket att vägen redan är bar på många håll.

Relaterat

En buss parkerad utanför järnvägsstationen i Ekenäs.

I juni anländer Bosse-bussarna till Raseborg

Raseborgs kollektivtrafik förnyas.

Reparationsarbete vid Salutorget i Åbo stör busstrafiken

För tillfället pågår reparationsarbete vid Salutorget i Åbo.

I hörnet av Salutorget och gågatan (Universitetsgatan) har dagvattensystemet skadats och gatläggningen är sönder.

Arbetena stör busstrafiken på Auragatan, men inga busshållplatser har flyttats.

Nästa vecka fortsätter arbetena på Auragatan då ett avloppsrör repareras mellan Hansakvarteret och Universitetsgatan.

Borgå frågar efter invånarnas åsikter om kollektivtrafiken

Borgå stad ska förnya kollektivtrafiken 2024. Staden ska tillsammans med NTM-centralen ta över ansvaret för att ordna kollektivtrafiken i de centrala områdena. Förändringen gäller inte randområden, så som bussarna till skärgården och Sköldvik.

Som en del av utredningsarbetet inför förnyelsen har staden öppnat en enkät. Den finns här och går att besvara mellan 17 april och 30 april.

Enkäten finns på svenska, finska och engelska och det tar ungefär fem minuter att svara på den. Staden kartlägger bland annat Borgåbornas villighet att använda kollektivtrafiken samt hur och i vilken riktning de åker.

Kollektivtrafiken ska också diskuteras på diskussionsmötet Vad bubblar i Borgå som ordnas i Borgå stadsbibliotek den 27 april.