Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Statistikcentralen bekräftar stigande växthusgasutsläpp i Finland – Etla: ”Kolsänkorna måste förstärkas om klimatmålet ska uppnås”

Uppdaterad 15.03.2023 11:15.
Luminen metsä järven rannalla poutaisena talvipäivänä.
Bildtext Finlands utsläpp av växthusgaser har ökat något de senaste åren. Enligt Etlas nypublicerade utsläppsprognos beror det till stor del på ekonomins återhämtning från pandemin.
Bild: Jouki Väinämö / Yle

Utsläppen i Finland steg år 2021, uppger Statistikcentralen. Enligt Etlas nya prognos är ökningen tillfällig, men om målet om klimatneutralitet ska uppnås måste något göras åt kolsänkorna.

I dag uppdaterade Statistikcentralen statistiken för växthusgasutsläpp år 2021. Mängden utsläpp stampade på stället, och när man räknar med markanvändningen så ser man en markant ökning i utsläppen. Rapporten är ett bekräftande av den tidigare publicerade preliminära statistiken.

Markanvändningen i Finland övergick från att bidra till att binda koldioxid till att bidra till ökade utsläpp år 2021.

Inom markanvändningens utsläpp, den så kallade LULUCF-sektorn, ingår bland annat skogsmark, åkermark, gräsmark, våtmarker, bebyggelse och produkter från avverkad skog.

Trenden är att utsläppen minskar. Markanvändningen gör dock att trenden inte minskar lika mycket. År 2021 till och med ökade den.
Bildtext Markanvändning hänvisar till LULUCF, alltså markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Etla: På sikt sjunker utsläppen med 3 – 4 procent per år

I en nypublicerad rapport redogör Näringslivets forskningsinstitut Etla för den senaste statistiken, med en uppdaterad prognos. Enligt deras rapport (på finska) beror markanvändningens stigande utsläpp till stor del på minskningen av skog.

Enligt Etla är ökningen i växthusgasutsläppen ändå tillfällig, och har förorsakats av ekonomins återhämtning från coronapandemin.

Enligt Etlas prognos kommer utsläppen att minska med 3–4 procent per år under perioden 2022–2027. Det är en något långsammare takt än vad Etla förutspådde på hösten.

”Under pandemins första år, 2020, minskade Finlands totala utsläpp med drygt 9 procent. Merparten av minskningen kom från energiindustrin och transporterna, varav den senare endast var en tillfällig minskning. Mängden trafikutsläpp återgår nu sakta men säkert till nivån vi hade före pandemin, men utsläppen kommer att minska strukturellt i framtiden allt eftersom elektrifieringen fortskrider”, säger Etlas ansvarige forskare Ville Kaitila i ett pressmeddelande.

Markanvändningssektorn spelar stor roll i målet om klimatneutralitet

Kaitila kommenterade Finlands mål om att vara ett klimatneutralt land år 2035. Enligt honom spelar kolsänkorna en stor roll för att uppnå målet.

”Att uppnå Finlands klimatneutralitetsmål kommer att förbli en dröm om inte den förlorade kolsänkan i markanvändningssektorn till största delen återställs”, säger Kaitila i pressmeddelandet och fortsätter:

”Kostnaden för övergången skulle bli mycket högre för samhället utan kolsänkor.”