Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenska staten dömdes att betala skadestånd till vaccinmotståndaren Linda Karlström

Uppdaterad 15.03.2023 17:37.
Linda Karlström från Kronoby är en ledande gestalt inom antivaccinationsrörelsen i Norden.
Bildtext Linda Karlström anser att SVT gjorde intrång i hennes privatliv, då hon wallraffades för dokumentären Vaccinkrigarna.
Bild: SVT

Stockholms tingsrätt har dömt svenska staten i civilmålet som handlade om vaccinmotståndaren Linda Karlströms medverkan i dokumentären Vaccinkrigarna.

Svenska staten ska betala Karlström 100 000 kronor i ersättning, med ränta. Båda parterna ska stå för sina egna rättegångskostnader.

Karlström, som är från Kronoby, hade stämt svenska staten för SVT-dokumentären Vaccinkrigarna.

Karlström hade krävt skadestånd på 150 000 kronor med ränta och på att få sina rättegångskostnader ersatta.

Domen: Staten gjorde inte tillräckligt för att skydda Karlström

Enligt domen har dokumentären inneburit ett ingrepp i Karlströms privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, enligt vilken alla har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv.

Tingsrätten dömer staten, eftersom den anser att det existerande systemet med mediernas självreglering i Sverige inte är ett tillräckligt skydd för Karlströms privatliv. Därför har staten inte gjort tillräckligt för att skydda Karlström, anser domstolen.

Tingsrätten anser att ”det självregleringssystem som Granskningsnämnden och MO/ME innefattar är otillräckligt eftersom inte samtliga delar av det ingrepp i privatlivet som Linda Karlström utsatts för kan prövas inom ramen för detta system”.

Tidigare har Granskningsnämnden för press, radio och tv i Sverige, som övervakar medierna, friat dokumentären. SVT:s ansvariga utgivare har också anmälts för förtal till Justitiekanslern som ändå inte inledde någon förundersökning.

Dokumentär om antivaccinrörelsen

Vaccinkrigarna visade hur antivaccinrörelsen växte fram i Norden och hur falsk information sprids inom och av rörelsen.

I Vaccinkrigarna uttryckte Karlström bland annat antisemitiska åsikter om förintelsens omfattning.

Serien visades också av Yle våren 2021.

Karlström anser att hon utsattes för karaktärsmord

Enligt Vasabladet, som följt rättegången, hävdade Karlström i rätten att hon utsattes för karaktärsmord i dokumentären.

Karlström hänvisade också till att hon blev av med tränaruppdrag inom idrottsföreningar, och att den dåvarande kommundirektören i Kronoby efter att dokumentären sändes uppmanade alla kommunalt anställda att offentligt ta ställning mot henne.

Karlström anser att SVT-journalisterna behandlade henne felaktigt då de ”wallraffade” henne, det vill säga använde falsk identitet för att komma nära henne.

Vad väger tyngre: yttrandefriheten eller privatlivet?

Under rättegången medgav staten att dokumentären innebar ett ingrepp i Linda Karlströms rätt till privatliv, och det höll också domstolen med om. Staten konstaterade i sitt svar att yttrandefriheten i det här fallet väger tyngre än rätten till privatliv.

Domstolen konstaterar ändå att det i Sverige saknas en mekanism genom vilken Karlström kan få prövat ifall så är fallet. Det här innebär redan i sig en överträdelse av artikel åtta i Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Karlström hade också yrkat på att staten bär det yttersta ansvaret för SVT:s agerande. Där höll domstolen inte med och konstaterade att SVT ”inte kan anses ha ett så nära samband med offentlig verksamhet att SVT:s ageranden ska tillskrivas staten”.

Yttrandefrihetsexperten: Distinktionen mellan staten och SVT viktigast

Den svenska yttrandefrihetsexperten Nils Funcke säger att den viktigaste delen av domen är just den del där staten inte fälldes. Tingsrätten slog fast att staten inte anses ansvarig för det SVT publicerar, och det görs en klar distinktion mellan SVT och staten.

Att staten fälls och måste betala skadestånd till Linda Karlström handlar främst om att Europakonventionen och svensk lag inte följer exakt samma linje när det gäller rätten till privatliv.

Vi kommer att läsa domen noggrant och göra överväganden om vi ska överklaga och i så fall på vilket sätt

Martin Mörk, byråchef för Justitiekanslern

Nyckelfrågan i den delen av fallet är hur journalisterna införskaffat materialet, säger Nils Funcke.

Journalisterna bakom Vaccinkrigarna använde wallraffning, en metod som inskränker på privatlivet men som samtidigt är ett viktigt journalistiskt verktyg.

Det här är en metod som ska användas mycket restriktivt, säger Funcke, som ändå påminner om att den inte bryter mot lagen.

Han säger också att de svenska mediernas självregleringssystem inte tar ställning till hur material anskaffats, utan bara till det innehåll som publiceras.

Funcke påminner om att domen bara fallit i tingsrätten och han är säker på att fallet kommer att behandlas i högre instans.

– Därför måste vi avvakta.

Martin Mörk, byråchef för Justitiekanslern som företräder staten i fallet, säger till SVT att man ännu inte fattat beslut om en överklagan.

– Det är alldeles för tidigt för oss att säga det. Vi kommer att läsa domen noggrant och göra överväganden om vi ska överklaga och i så fall på vilket sätt.

Artikeln uppdaterades klockan 17.21 med Nils Funckes och Justitiekanslerns kommentarer.