Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Rörelseträffar ska inspirera barn och unga att röra på sig: ”Alla vill inte lägga all sin tid på en gren, utan de vill prova olika sporter”

Barn spelar boll i gympasal.
Bildtext Träffarnas främsta mål är att det ska vara roligt att röra på sig.
Bild: Mikko Savolainen / Yle

Inom projektet Över tröskeln får barn och unga en möjlighet att röra på sig och prova på olika motionsformer utan krav på att prestera och tävla. Träffarna ordnas i de lokala föreningshusen.

Enligt LIITU-undersökningen 2022 är det endast en tredjedel av barn och unga i åldern 7 till 15 år som rör på sig tillräckligt. Speciellt minskar den fysiska aktiviteten hos flickor. Färre barn deltar numera även i idrottsföreningarnas verksamhet och barnen rör även mindre på sig på egen hand.

I början av året inleddes projektet Över tröskeln i Åboland och Österbotten. Även om projektet strävar efter att få fler barn att röra på sig, är den främsta målsättningen att erbjuda en rolig verksamhet utan krav på prestation.

– Många som börjar med en idrottsgren märker att det ganska snabbt blir tävlingsinriktat. Men alla vill kanske inte lägga all sin tid på en gren, utan de vill prova på olika sporter för skojs skull, säger Nora Möller, som är projektledare för Över tröskeln-projektet vid Åboland Ungdomsförbund

Idrott och kultur har många likheter

I Över tröskeln får deltagarna prova på olika former av rörelse och kanske hitta vad de är intresserade av. Bland förslagen finns exempelvis fotboll, innebandy, yoga, badminton och rörelselekar. Förutom mer traditionella idrottsgrenar, kan träffarna även bestå av kulturella aktiviteter som exempelvis teater.

– Idrott och kultur ses ofta som två separata saker, men så är det egentligen inte. Till exempel inom teater rör man jättemycket på sig, även om man kanske inte tänker på det. Så teaterövningar kan vara ett sätt att få in mer kultur i rörelseträffarna, säger Möller.

Över tröskeln är ett ettårigt projekt och för varje grupp ordnas sammanlagt tio träffar med varierande program där deltagarna får vara med och påverka innehållet. Träffarna kan exempelvis delas upp så att hälften av gångerna ordnas under våren och resten under hösten. Det går även att ordna träffar under sommaren, helt enligt den egna föreningens önskemål.

I första hand riktar sig grupperna till svenskspråkiga barn i lågstadieåldern, men verksamheten kan vid behov även ordnas på flera språk.

Teaterelever improviserar i en matsal.
Bildtext Även under en teaterövning rör du på dig.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Det går fortfarande att komma med”

Åbolands ungdomsförbund har 33 medlemsföreningar och av dem har sex föreningar, fyra i Kimitoön och två i Pargas, meddelat intresse för att vara med. Även om det är en fördel att föreningen har ett föreningshus att ordna verksamheten i är det inte ett krav att föreningen har ett föreningshus.

– Det går fortfarande att komma med i projektet. Vi sköter det praktiska med program, anmälningar och att anställa ledare, men vi hoppas att föreningen kan hjälpa till med marknadsföringen, säger Möller.

Projektet är ett samarbete mellan Åbolands Ungdomsförbund (ÅUF), Svenska Österbottens Ungdomsförbund och Finlands Svenska Idrott. För tillfället letar ÅUF även efter ledare till träffarna. Ännu behövs ledare till grupperna på Kimitoön.

– Vi önskar att ledarna ska vara minst 15 år, men man behöver inte ha någon idrottsbakgrund eller tidigare erfarenhet av att dra grupper. Finland Svenska Idrott ordnar en utbildning för alla ledare och ledarna har även mitt stöd som projektledare, säger Möller.

Dalaskog
Bildtext Tanken är att rörelseträffarna hålls i föreningshusen. De Ungas Vänner på Ålön är en av de föreningar som deltar i projektet.
Bild: De Ungas Vänner på Ålön

Vad hoppas ni då att projektet ska leda till?

– På kort sikt hoppas vi inspirera till att röra på sig. På längre sikt är målet att skapa en tydlig modell för den här verksamheten, så att föreningarna kan fortsätta med den i egen regi. Men det här är inget som föreningarna förbinder sig till just nu, säger Möller.

Svårt att få tillräckligt med deltagare

En av de föreningar som valt att delta i Över tröskeln-projektet är Dragsfjärds Ungdomsförening. Föreningen jobbar aktivt för att få mer unga intresserade av verksamheten, även om det ibland varit svårt att hitta tillräckligt med deltagare.

– För oss var det väldigt naturligt att gå med i det här projektet. Vi har många olika saker på gång för att få ungdomar att komma med i verksamheten. Efter pandemin har det varit svårt att få folk att engagera sig och det här gäller speciellt unga personer, säger Dragsfjärds Uf:s ordförande Johan Fredriksson.

Johan Fredriksson, porträtt.
Bildtext Johan Fredriksson skulle gärna se att flera unga personer och föräldrar till barn och unga engagerade sig i Dragsfjärds Uf:s verksamhet.
Bild: Yle/Jesper Alm

Mer information om projektet och kontaktuppgifter hittas på projektets hemsida.

Diskussion om artikeln