Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gårdsgatan till Damernas simhus i Hangö behöver inte vara så överdimensionerad tycker grannarna – nu ska planen bearbetas på nytt

Damernas simhus i Hangö på vintern.
Bildtext Damernas simhus ligger på en bergsudde dit det leder en smal sandväg. Besökarna kan parkera framför simhuset då det tar sig ett dopp, det brukar sällan ta en lång stund.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Planen på en gårdsgatan till Damernas simhus i Hangö har fått en hel del respons. Nu ska den bearbetas ett varv till.

Nu har Hangöborna och andra berörda sagt sitt om den nya gatuplanen till simhuset på Fabriksudden i Hangö.

Mycket av responsen handlar om att gårdsgatan i det aktuella planutkastet verkar vara rätt överdimensionerad med tanke på ändamålet.

De som har anmärkt på planen är några närbelägna bostadsbolag, två Hangöbor, Sydspetsens miljöhälsa samt Hangö miljöförening.

Nej till staket, sittplatser och belysning

Bostadsbolagen Hangon Merikatu 1 och Bostads Ab Hangon Grand påpekar att simhuset främst betjänar vinterbadare som rör sig i området dagtid samt folk som tycker om att strosa längs strandlinjen.

Därför undrar de om det verkligen är nödvändigt med en stenmur mot hotellet, ett staket med lösa stenar mot havet, ett flertal bänkar samt sju ljuslyktor.

De befarar att en så gatuaktig miljö skulle dra till sig mer trafik än nödvändigt. Dessutom vill de gärna behålla den naturliga utsikten mot havet och inte förstöra dess skiftningar under dygnet med allt för stark belysning.

Bostadsbolaget Regatta Suites på Fabriksudden är inne på samma linje. Genom att hålla gatan ganska oansenlig tänker bolagen också att man kunde spara en del träd.

Sammanfattningsvis kan man säga att bostadsbolagen föreslår en uppdaterad version av den nuvarande grusvägen som betjänar användarna av simhuset.

Träd och dagvatten bör beaktas

Träd är också något som Hangö miljöförening värnar om.

Ifall det blir nödvändigt att hugga ner träd vid parkeringen i ändan av Havsgatan, vill föreningen att det genast planteras nya istället.

Miljöföreningen betonar också vikten av att det planerade staket längs vägen och dess sträckning anpassas till miljön, så att man inte som nu har stenbumlingar mot den promenadstig som löper mot väst. Föreningen tycker också att det är beklagligt om den nya sträckningen österut genomförs eftersom det kommer att nagga strandområdet som rekreationsområde i kanterna.

Här svarar stadens planläggning att de i planen kommer att beakta synpunkterna genom att göra en separat parkplan för strandområdet.

Myndigheten Sydspetsens miljöhälsa uppmärksammar staden på att det i framtiden kan rinna ner en hel del dagvatten i havet, vilket inte är önskvärt.

Till exempel just vid simhuset finns det många som badar i havet, liksom den intilliggande Regattastranden.

Invånare skeptiska till konceptet gårdsgata

En av invånarna ser inga skäl till att bygga en gårdsgata med tanke på trafiken och ställer sig därför kritisk till att staden sätter skattemedel på en redan i stora drag fungerande lösning.

Hen säger sig personligen ha fungerat som sakkunnig i trafiklösningar vid polisen i årtionden. Hen hoppas också att initiativet kommer från staden själv, inte som en eftergift för det planerade hotellbygget.

Den andra är kritisk till att Simhusgatans status inte fastslogs i samband med att fullmäktige godkände detaljplanen för området år 2022.

Staden svarar att ett gatuområde utan definierad användning visst kan betecknas som gårdsgata i en gatuplan. Markanvändnings- och bygglagen tillåter det och därför är det inte nödvändigt att ändra detaljplanen för att bilda en gårdsgata. Men om själva detaljplanen ändras, eller det görs upp en ny, är det bra att märka ut de gator som planeras som gårdsgator redan i planen.

De många och varierande synpunkterna kommer att beaktas då planen nu går på remiss i enlighet med tekniska nämndens beslut 15.3.

Tillbaka till utgångspunkten

Den främsta orsaken till att staden vill göra om den nuvarande sandvägen till en gårdsgata är att Hotell Regatta ska bygga till på en tomt som gränsar till den nuvarande vägen.

Tanken med en gårdsgata har bland annat varit att prioritera den lätta trafiken, att räddningsfordon lätt ska kunna ta sig fram och att vägen inte ska damma då den asfalteras.

Enligt förslaget skulle sträckningen ändras så gatan flyttas en bit österut. Tekniska nämnden har också beslutat att det inte ska vara tillåtet att parkera sin bil mer än en timme vid själva simhuset.

Nu får tjänstemännen och beslutsfattarna ta planeringen ett varv till.

Diskussion om artikeln